Med Digipost kan du sende alle typer brev digitalt – selv sensitiv informasjon. Spar kostnader og vær sikker på at brevet kommer frem.

1 million brukere av digital postkasse

Over en million nordmenn har til nå skaffet seg digital postkasse, og tallet øker stadig.

Spar inntil 80 % på utsendelse

På brev som sendes digitalt kan du spare inntil 80% av kostnadene dere har ved å sende på papir.

Sikkert som nettbanken

Vi håndterer brev som krever høyeste sikkerhet - som for eksempel helsedokumenter og PIN koder

Økt oppmerksomhet

Den høye åpningsgraden gir høy oppmerksomhet hos kundene dine.

Registrer bedrift i Digipost


Det er gratis å registrere seg i Digipost. Skal du registrere bedriften din må du ha prokura eller signaturrett. BankID eller Buypass brukes for identifisering

Tre måter å sende brev på

Fra digipost.no

Via andre programmer

Gjennom direkte integrasjon