Tilleggstjenester

 • Postoppkrav brev

  Vi tar imot betalingen når mottaker henter sendingen på postkontoret og overfører beløpet til din konto.

  Slik gjør du:

  1. Du bestiller adressekort for postoppkrav i nettbutikken eller henter på postkontoret.
  2. Adressekortet fylles ut med navn og adresse og det beløp som mottaker skal betale.
  3. Du limer adressekortet på sendingen eller bruker en plastlomme. Husk å frankere brevet.

  Mottaker får en melding om at brevet er klar for henting på sitt lokale postkontor. Vi sender en påminnelse dersom brevet ikke er hentet innen 5 dager. Er det ikke hentet innen 14 dager sender vi sendingen i retur til din bedrift.

  Postoppkravsendinger har ikke full sporing, men registreres i vårt sporingssystem når den ankommer utleveringsstedet.

  Priser 1.7.2019

  Kr. 109,- pr. brev + porto for sendingen.

  Endre eller stryke postoppkravsbeløpet
  Om du ønsker å endre eller stryke postoppkravsbeløpet mens brevet er på underveis, kan vi ordne dette for deg mot et tillegg på kr 193,- per sending.

  Stoppkrav
  Du kan få tilbakekalt en sending som ennå ikke er utlevert til mottakeren. Dette hjelper kundeservice deg med på telefon 04045. Tjenesten koster kr 193,- og må betales selv om det viser seg umulig å få stoppet sendingen.

  Alle priser er inklusive mva

 • Svarsendinger

  Mottakeren din kan enkelt  sende deg svar på undersøkelser, bestille dine varer og tjenester uten å måtte tenke på porto.

  Slik gjør du:

  1. Først bestiller du en svarsendingsavtale
  2. Deretter mottar du en egen svarsendingsadresse fra oss
  3. Selve svarsendingen må utformes etter egen mal
  4. Husk å trykker på frankeringsmerket som viser at det er du som betaler for portoen

  Les mer, finn priser og maler for utforming av svarsendinger