Tilleggstjenester

 • POD (Proof of delivery)

  Bedriften din får aktiv tilbakemelding enten via epost, fax eller skannet dokument i MINe om at godset er levert til mottaker, med kopi av signert fraktbrev.
  Merking og skanning gjelder alle sendinger fra opphenting, på terminaler og ved levering. Mulighet for sporing av sendingen gjør du på nettet via MINe.

 • Ekstra mann i bil

  For kunder som har hastesendinger til Europa, der fremføringstiden krever at kjøretøyet må være i drift ut over gjeldende kjøre- og hviletidsbestemmelser, kan bedriften din bestille med en ekstra mann i bilen.

 • Lasting og lossing på avsender-/mottakersted

  Hvis bedriften din ønsker, kan du leie laste- og lossemateriell. Dette må bestilles samtidig som transportoppdraget.

 • Mål og vekt

  Dersom du selv ikke kan oppgi godsets mål og vekt, kan dette bli gjort ved ankomst på terminal, hvor mål og vekt vil bli påført fraktbrevet.

 • Tredjemann betaler

  Ønsker bedriften din at en tredjemann skal betale for sendingen blir det inngått en kontrakt. Hvis tredjemann ikke er kredittverdig faktureres bedriften din med et tillegg pr. sending.

 • COD/CAD

  Hvis ønskelig, kan vi kreve inn betaling for varene som leveres til mottaker på vegne av deg mot gebyr.

 • Utskrift og påføring av etiketter

  Trenger du hjelp til merking av godset, kan vi gjøre jobben for deg. Godset ditt vil da kunne spores i våre systemer. Sporing er ikke en tilleggstjeneste og er en del av tjenesten.

 • Refusjon av toll

  Hvis bedriften din ønsker, kan vi søke om refusjon av tollutgifter på dine vegne.

 • Sen booking

  Dette innebærer at dersom du ønsker innhenting av gods til vår terminal etter at transportør har vært innom ditt kontor, kan vi sende egen innhentingsbil slik at ditt gods likevel kan lastes på linjebil til utlandet. Tidsfrister for denne tjenesten er i henhold til oppsatt ruteplan for den enkelte terminal.