For å få frem posten uten forsinkelser og unngå at den kommer i retur, spiller riktig adressering en stor rolle. Ved å benytte deg av gate- og adresseregistre vil du alltid ha korrekt skrivemåte på gatenavn og korrekt postnummer på adressene.  

Gate- og adresseregistre inneholder gater og veier i Norge som er registrert i Statens Kartverk. Registrene inneholder en fortegnelse over alle gater og veier i landet med tilhørende postnummer i elektronisk format.

Gateregister

Gateregister for Norge inneholder gate- og veinavn med gatekode, husnumre, postnumre, poststeder, kommunekoder og kommunenavn.

Adresseregister

Adresseregister for Norge inneholder alle gate- og veinavn med hvert enkelt husnummer, postnumre, poststeder, kommunekoder og kommunenavn, og adressenummer og gatekode.  

Fellesnevneren for tjenestene er at:

  • Du får full oversikt over alle adresser med postnummer.
  • Postnummertabeller og postboksoversikter er inkludert.
  • Du får oppslagsverk i ditt eget kunderegister.
  • Du unngår feilregistrering og forsinkelser.

Filene oppdateres ukentlig på Mybring, og du kan fritt laste ned oppdatert register etter behov.  

Last ned filbeskrivelse

Pris: 

  • Gateregister for Norge: kr 8.000,- eks merverdiavgift pr. kvartal (abonnement) eller pr. levering (ved engangskjøp)
  • Adresseregister for Norge: kr 10.000,- eks merverdiavgift pr. kvartal (abonnement) eller pr. levering (ved engangskjøp)

Slik tar du registeret i bruk

  • Kontakt oss for å bestille
  • Logg deg på Mybring - og klikk på adresser.
  • Last ned registeret, og installerer det i eget system.
  • Gjenta nedlastingen av registeret når vi legger ut endringer.

Last ned priser og vilkår