Komplett oversikt over alle adresser i Norge

 • Du får full oversikt over alle adresser med postnummer
 • Postnummertabeller og postboksoversikter er inkludert
 • Du får oppslagsverk i ditt eget kunderegister
 • Du unngår feilregistrering og forsinkelser

For å få frem posten uten forsinkelser og unngå at den kommer i retur, er det viktig med riktige adresser. Ved å benytte deg av gate- og adresseregistre vil du alltid ha korrekt skrivemåte på gatenavn og korrekt postnummer på adressene. 

Adresseregister

Hva koster det?

 • Gateregister for Norge: kr 8.000,- eks merverdiavgift pr. kvartal (abonnement) eller pr. levering (ved engangskjøp)
 • Adresseregister for Norge: kr 10.000,- eks merverdiavgift pr. kvartal (abonnement) eller pr. levering (ved engangskjøp)

Hva må du vite?

Gate- og adresseregistre inneholder gater og veier i Norge som er registrert i Statens Kartverk. Registrene inneholder en fortegnelse over alle gater og veier i landet med tilhørende postnummer i elektronisk format.

Gateregister

Gateregister for Norge inneholder gate- og veinavn med gatekode, husnumre, postnumre, poststeder, kommunekoder og kommunenavn.

Adresseregister

Adresseregister for Norge inneholder alle gate- og veinavn med hvert enkelt husnummer, postnumre, poststeder, kommunekoder og kommunenavn, og adressenummer og gatekode.

Filene oppdateres ukentlig på Mybring, og du kan fritt laste ned oppdatert register etter behov.  

Last ned priser og vilkår

Last ned filbeskrivelse

  Slik tar du registeret i bruk

 1. 1

  Kontakt oss

  Kontakt oss for å bestille

   

 2. 2

  Last ned registeret i Mybring

  Logg deg på Mybring - og klikk på adresser

  Last ned registeret, og installerer det i eget system

  Gjenta nedlastingen av registeret når vi legger ut endringer