Forenklet utlevering

Forenklet utlevering er en tjeneste der sender ber Bring sette igjen varen hos mottaker uten at mottaker er tilstede for å ta imot leveransen.

Tjenesten må bestilles via EDI-melding. I henhold til avtale med avsender, setter sjåfør igjen varen på gateplan, sjåføren signerer for at varen er levert og sikrer dermed sporbarhet på sendingen.

Tjenesten innebærer at kunde aksepterer den risiko som medfølger ift. ansvarsforhold, og fraskriver seg rett til erstatning ved skade og manko. Ikke alle adresser i Norge er egnet for å hensette varer.

I nettbutikker vil forenklet utlevering kunne tilbys, slik at kjøper selv tar stilling til om dette er en ønsket leveringsmåte.

Forenklet utlevering anbefales ikke i større byer eller blokker med mindre Bring har mulighet til å levere varen i et lukket portrom eller lignende. Det er også vel verdt å ta stilling til varens verdi, og tjenesten passer ikke på lett omsettelige varer.