EUs mobilitetspakke styrker kontrollen i transportbransjen

De nye reglene styrker kontrollen og hjelper mot usunn konkurranse i transportbransjen. Reglene pålegger blant annet strengere straff for regelbrudd.

En Bring-lastebil kjører på en vei i et grønt landskap.

EUs mobilitetspakke presenteres i tre deler, og implementeringen vil bety store endringer i transportbransjen. Deler av pakken innføres fra februar og fokuserer på strengere regler for bruk av utenlandske kjøretøy, bedre kontroll av transportselskaper og økte sanksjoner.

I juni 2020 ble mobilitetspakken vedtatt i EU og medfører strengere regler for transportbransjen på tre områder – postering, kjøre og hviletider og kabotasjetransport.

Regler som allerede er på plass:

 • Krav til overnatting under vanlig ukevile (45 timer) på arbeidsgivers regning.

 • Tillatt med to reduserte ukentlige hvileperioder etter hverandre (internasjonalt) – kompensasjon innen 3 uker.

 • Hjemreise for sjåfør hver 4 uke.

 • Daglig og ukentlig kjøretid kan økes med inntil 1 time for å rekke hjem for døgn eller ukehvile.

Hva er egentlig kabotasje?

Kabotasje er transport av personer og gods mellom steder i et annet land enn der transportøren hører hjemme. Kabotasje er i utgangspunktet ikke tillatt.

En utenlandsk transportør kan bare frakte gods eller personer mellom to steder i Norge dersom det er spesielle grunner for det. Transportører fra EØS har likevel mulighet til å utføre midlertidig kabotasje i Norge.

Du kan lese mer om kabotasje her

Flere regler trer i kraft fra februar 2022:

 • Retur av kjøretøy til registreringsland senest hver 8 uke.

 • Dagens kabotasje-regler strammes inn ved å innføre en "avkjølingsperiode" på fire dager før sjåføren får lov til å returnere, samt strengere dokumentasjonskrav.

 • Pålegg om manuell registrering av grensepassering for alle sjåfører i internasjonal transport.

 • Tredjelandskjøring vil være underlagt utestasjoneringsreglene.

Mulige konsekvenser som følge av endringene:

 • Høyere kostnader og nye driftssett

 • Økt mulighet og viktighet for kontroll og håndhevelse

 • Endret markedsstruktur i transportørmarkedet

I tillegg til det ovennevnte vil ytterligere regler tre i kraft:

 • Fra juni 2022 trenger transportkjøretøy over 2,5 tonn tillatelse for å utføre internasjonal transport.

 • I løpet av 2023-2025 vil "Smart fartsskriver version 2" bli instalert. I første fase gjelder det nye kjøretøy, men i løpet av perioden vil også eldre kjøretøy være underlagt kravet. Innen 2025 vil den være i alle kjøretøy.

 • Fra 1. juli 2026 - Kjøretøy på over 2,5 tonn i internasjonal transport blir underlagt kjøre og hviletidsreglene og må ha smart fartsskriver V2.

For mer informasjon om mobilitetspakken og hva det betyr, anbefaler vi og følge med på følgende lenker:

Bring Cargo International vil følge utviklingen tett og vil fortsette å oppdater våre kunder med relevant informasjon.

Følg oss gjerne på LinkedIn for å ta del i flere oppdateringer.

Del artikkel