Økt veiskatt i Tyskland og nye kostnader på fergeruter

På grunn av en stadig økende miljøbevissthet har den tyske regjeringen besluttet å endre avgiftene for veitransport.

Bring-lastebil

Hvordan avgiften legges til avhenger av det enkelte kjøretøyets spesifikasjoner, men påvirker følgende kjøretøy i Tyskland.

Fra 1/12-2023: Lastebiler med en totalvekt på mer enn 7,5 tonn Fra 1/7-2024: Lastebiler med en totalvekt på mer enn 3,5 tonn

Andre land som Frankrike, Østerrike, Tsjekkia, Sveits, Spania, Nederland og Danmark jobber med lignende tiltak:

Ungarn har varslet at de justerer veiskattene sine i to trinn. Det første trinnet trådte i kraft 1. oktober 2023, og det andre trinnet er varslet å bli gjennomført 1. januar 2024.

Vi jobber for tiden med de økonomiske konsekvensene av dette, og vi vil komme med informasjon så snart vi vet omfanget.

Nye kostnader på fergeruter

Som et resultat av et stort europeisk fokus på å redusere mengden klimagasser, vil fergeruter fra og med 1. januar 2024 være underlagt EU ETS (EU Emission Trading System).

Konkret vil utslippsavgiften bli regulert løpende i perioden 2024–2026.

Den endelige økonomiske konsekvensen av dette er ennå ikke kjent, men vi vil komme tilbake så snart vi vet mer.

For mer informasjon om det ovenstående, vennligst kontakt din kontaktperson hos Bring.

Mer informasjon om veiskatten i Tyskland finner du på følgende lenker:

toll-collect.de

bundesregierung.de

Del artikkel