Tollverdierklæring

En tollverdierklæring er et dokument som inneholder opplysninger som bekrefter kostnader og forhold som har påvirket prisen på den importerte varen.

Toller med papirer foran Bring lastebil

Tollverdien består av kostnaden for selve varen, transaksjonsverdien, med tillegg av ytterligere kostnader hvis de ikke allerede er inkludert i transaksjonsverdien. Eksempler på kostnader som skal legges til transaksjonsverdien inkluderer fraktkostnader frem til innførselsstedet i EU, lasting, lossing og håndtering frem til innførselsstedet i EU, verktøykostnader og emballasjekostnader.

Fra og med 1. januar 2024 vil det skje noen endringer i tollverdierklæringen. Etter årsskiftet går Norge over til det nye importsystemet som innebærer noen endringer i rapporteringen til Tollverket, og at all informasjon skal leveres elektronisk. En ting som vil bli obligatorisk er å legge inn tollverdierklæringen i fortollingen der tollverdien overstiger 231 666 NOK.

 

Tollverdierklæring

 

Del artikkel