Sjøtransport

Sjøtransport benyttes i stor grad for større forsendelser som fremføres interkontinentalt.

Ta kontakt med ditt nærmeste sea-kontor, og vi finner sammen den løsningen som passer best for deg og din bedrift.

  • Basert på faste ruter
  • Løsninger som passer bedriften din
  • Økonomisk
  • Agentnettverk

Hvordan går jeg frem?

1
Hos deg

Hos deg

Du bestiller tjenesten ved å ta kontakt med ditt nærmeste sea-kontor, og vi henter godset ditt.

Uavhengig av om sendingen krever en hel container, eller om du bare trenger litt av kapasiteten, håndteres disse oppdragene til beste for bedriften din. 

Se informasjon om transport av farlig gods.

2
Hos oss

Hos oss

Godset ditt lastes om bord i skip, og fraktes til mottakers nærmeste havn etter avtalt fremsendingstid. 

Om fremføringen skal skje fra havn til lager i Norge eller Norden, eller om krav til håndtering også innebærer konsolidering, «cross docking» og kvalitetskontroll, har vi gode og gjennomarbeidede løsninger som dekker et vidt spekter av verdiøkende tjenester.  

3
Hos mottaker

Hos mottaker

Ved eksport henter mottaker forsendelsen på destinasjonshavn mot kvittering.

Skal forsendelsen inn til Norge, vil mottaker motta forsendelsen på ønsket leveringssted. 

Priser

Ta kontakt med nærmeste sea-kontor for prisforespørsel.

Kontaktinformasjon

 Ta kontakt med ditt nærmeste sea-kontor, og få hjelp til å finne den beste løsningen for deg og din bedrift.

Oslo: +47 23 14 90 00
epost: sea.oslo@bring.com

Kristiansand: (+47) 38 12 76 47 
epost: sea.kristiansand@bring.com

Stavanger: (+47) 91 12 61 68     
epost: sea.stavanger@bring.com

Haugesund: (+47) 52 73 36 00    
epost: sea.haugesund@bring.com

Bergen: (+47) 55 55 72 00        
epost: sea.bergen@bring.com

Ålesund: (+47) 91 12 61 68
epost: sea.aalesund@bring.com

Trondheim: (+47) 91 12 61 68
epost: sea.trondheim@bring.com

Salg:
epost: sales.air.sea@bring.com