Pakker, Stykkgods til bedrift/Partigods til bedrift (Stykk- og partigods)

Bring justerer prisene på bompenger for pakker, stykkgods og partigods 01.10.2020. For informasjon om bompenger, se Statens Vegvesen sin informasjonsside.

Fra 1. oktober 2020

Sats Sted Pakker Stykkgods Partigods
Sats 2 Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger Kr. 2,25 2,2% Maksimum kr. 60,- 2,2% Maksimum kr. 240,-
Sats 1 Øvrige terminaler Kr. 1,75 1,1% Maksimum kr. 20,- 1,1% Maksimum kr. 80,-

 

For sendinger mellom to terminaler legges sats for både avsender terminalen og mottaker terminalen til grunn. For lokalsendinger legges satsen på kun en gang, enten sats 1 eller sats 2. For sendinger mellom en storby-terminal (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger) og en annen terminal legges sats 2 pluss sats 1 til grunn. For en sending mellom to terminaler utenom de store byene legges to ganger sats 1 til grunn.

Home Delivery

Fra 1. februar 2019 innfører Bring bomavgift for Home Delivery tjenesten.

3 % bompengetillegg pr. sending.