Det blir enklere for deg

Viktige endringer for deg som er kunde hos Bring

Hva endres og hvorfor?

Det er viktig for oss å omstille oss for å være en attraktiv samarbeidspartner for deg også i fremtiden. Vi har lyttet til våre kunder og gjort en rekke forbedringstiltak som vil forenkle arbeidsdagen for deg som kunde. Vi har gjort endringer i tjenestenavn, priser, soner, og i avtalestrukturen vår. Endringene vil du merke i Mybring, på fakturaer, i våre prismodeller og vilkår, samt i vår tjenesteportefølje.

Nye navn på pakke- og godstjenester

For å gjøre det lettere for deg som kunde å navigere i vår tjenesteportefølje har vi redusert antall tjenester, og gitt dem mer beskrivende navn. Dette for at det skal bli enklere for deg å sammenligne tjenestene og kunne velge de som passer best for dine behov. Vi har gjort endringene slik at de på sikt vil harmonisere på tvers av de nordiske landene, og dermed vil det bli lettere for alle kunder som opererer over landegrensene i Norden.

Disse tjenestene har fått nye navn:

Levert til bedrift  
Gammelt navn: Nytt navn:
Bedriftspakke ekspress over natten Ekspress neste dag
Bedriftspakke Pakke til bedrift
Før 7 Før 07:00 til bedrift
Stykkgods Stykkgods til bedrift
Partigods Partigods til bedrift
Returservice bedriftspakke Retur pakke fra bedrift
Returservice bedriftspakke ekspress Retur ekspress
Stykkgods returservice Retur stykkgods fra bedrift
   
Levert til privat  
På døren Pakke levert hjem
Klimanøytral servicepakke Pakke til hentested
Returservice servicepakke Retur fra hentested

 

Færre tilleggstjenester

Vi har også redusert antall tilleggstjenester, slik at en og samme tilleggstjeneste kan bestilles på tvers av tjenestene. Tilleggstjenestene har også fått mer beskrivende navn som gjør det enklere å forstå hva de tilfører av verdi, samt at det blir enklere å sammenligne de forskjellige tilleggstjenestene.

På våre nye tjenestesider finner du  de tilleggstjenestene som hører til hver enkelt tjeneste.

Nye prismodeller

Tjenestene som har fått nye navn har også fått nye prismodeller. Dette for å gi en mer effektiv prising for deg som kunde. Det har blitt flere soner og større vektintervaller, og prismodellene er like på tvers av flere tjenester.  I praksis betyr dette en felles måte å beregne priser på, med en sonestruktur som i større grad gjenspeiler faktisk kjørt distanse.

Frakt beregnes heretter fra avsenders postnummer frem til mottakeradressen (ikke fra avsender-terminal til mottakerterminal). Det betyr at det er ekstra viktig at du forhåndsmelder din forsendelse fra din fysiske avsenderadresse. Dersom pakken leveres inn på postkontor eller post i butikk, vil dette postnummeret være grunnlaget for den forsendelsen på fakturaen.

Disse endringene vil gi deg en mer forutsigbar og logisk prising, som medfører større kontroll, samt at det blir enklere å kalkulere dine fraktpriser. Du vil også enklere kunne sammenligne både priser og tjenester hos ulike aktører i transportmarkedet.

Du kan finne frem til dine soner på nettsiden til den aktuelle tjenesten.

 

Nytt kundeoppsett

Vi har ryddet opp i oppsettet av kundenummer, slik at du som kunde får enklere tilgang til alle kundenummrene som din organisasjon bruker, og dermed også får mulighet å bestille alle tjenester på tvers av kundenummer. Det vil si at avtaler heretter inngås på organisasjonsnummer, noe som gir én avtale per tjenestekategori – du får færre avtaler å forholde deg til, og bedre kontroll. 

Nye kundenummer på stykk- og partigods

Er du stykk- og partigodskunde? Da får du endringer i dine kundenummer på stykk- og partigodstjenester. For alle andre bestillinger bruker du dine gamle nummer. 

Har du spørsmål i forbindelse med nye kundenummer på stykk- og partigods, eller ønsker en ny struktur på dine kundenummer? Ta kontakt med oss på kundeajourhold@posten.no

Fakturaendringer

Du har allerede opplevd designendringer på din faktura. Nå vil de nye navnene på tjenestene og tilleggstjenestene vises på fakturaen. 

Fakturaspesifikasjoner og vedlegg vil ikke lenger sendes ut sammen med fakturaen, men du kan enkelt hente de i Mybring. Fakturaen vil inneholde en direkte lenke til spesifikasjoner i fakturaen.

Endringer i bestillingsgrensesnitt

Bruker du Mybring?

Da vil endringene i priser og tjenester skje automatisk fra den dato som gjelder for deg. 

Les mer om endringer i Mybring.

Bruker du Fraktguiden/Shipping Guide API eller Booking API?

Dersom du bruker Fraktguiden er det viktig at integrasjonen oppgraderes til versjon 2.0 for at du skal kunne benytte deg av våre reviderte tjenester. Har du Fraktguiden integrert i din check-out, er det svært viktig å oppgradere for at din check-out skal fortsette å fungere som før. Komplett informasjon og teknisk dokumentasjon for hvordan oppgradere til siste versjon finner du på Bring Developer.

For å bruke de reviderte tjenestene i våre APIer benytter du nye tjenestekoder og ditt hovedkundenummer.

Les mer om API-endringer

Bruker du en EDI-/TA-leverandør?

Har du en integrasjon mot et EDI- eller TA-system kan det hende at du må gjøre noen endringer for å få de reviderte tjenestene på plass i ditt system. 

Her finner du kontaktdata, eventuelt link til en hjemmeside som forklarer hva du behøver å gjøre:

Axia

Azolver Norge AS / EdiPost

Bleken data

Centiro

Locus Solution AS

Logistra

nShift (tidligere Consignor og Unifaun)

Proteria  

Shipmondo