Feiladressert sending

For å ha høy leveringskvalitet er vi avhengige av korrekt sendingsinformasjon og leveringsadresse. Sendinger med ugyldig postnummer eller bruk av postnummer til postboks risikerer å bli feilsendt og forsinket.

Pakker på band

Alle kunderegistre har behov for oppdatering, ellers vil dataene etter hvert bli av dårlig kvalitet. Et kunderegister som ikke er oppdatert, vil medføre at informasjon om adressat på EDI fil og merkelapp kan inneholde feil.

Med et godt vedlikeholdt kunderegister bidrar du til at vi kan utføre tjenesten i henhold til forventning.

Bring krever at alle sendinger har korrekt sendingsinformasjon, dette er spesifisert i vår Transportguide. Sendinger med ugyldig postnummer eller bruk av postnummer til postboks, vil bli belastet med et tillegg på kr. 73,- fra 01.12.2023. 

Del artikkel