Fraktberegningsvekt

Transportbransjen benytter fraktberegningsvekt for å beregne pris. Fraktberegningsvekten er den høyeste vekten av volumvekt og virkelig/reell vekt.

En Bring-lastebil kjørende på en steinbru

Volumberegning er metoden som benyttes for å regne om volum til vekt, og finne volumvekt. 

Volumvekten finner du slik

  • Først må du finne volumet og da multipliserer man lengde, bredde og høyde.
  • Man må ha volum i korrekt måleenhet. Bring bruker dm3. Er målene i cm, deles resultatet med 1000 for å få dm3 (volumet på sendingen).
  • Volumet deles igjen på den faste omregningsfaktoren. For pakker er denne 5, for stykkgods 3,5 og for partigods 3. Man sitter da igjen med en vekt i kg.

Det er definert for pakker at vi beregner 1 kg for hver femte dm3 pakken måler etter største lengde, bredde og høyde. Derfor må man dele volumet på den faste omregningsfaktoren 5. For stykkgods beregner vi 1 kg for hver 3,5 dm3 godset måler etter største lengde, bredde og høyde (i dm). Derfor må man dele volumet på den faste omregningsfaktoren; 3,5. For partigods beregner vi 1 kg for hver 3 dm3 godset måler etter største lengde, bredde og høyde (i dm). Derfor må man dele volumet på den faste omregningsfaktoren; 3.

For å unngå å ha et for stort volumet på ditt kolli eller sending, bør du sørge for å pakke smart. Dette sparer deg for kostnader og bidrar samtidig til en bedre utnyttelse av transportkapasiteten, noe som igjen reduserer utslipp av f.eks. CO2. På den måten kan smart pakking bidra positivt for miljø og klima.

Regneeksempel pakker

Vi har en pakke som skal sendes fra Tønsberg til Molde, som er 4 soner. Antall soner finner du i soneoversikten. Pakken skal til en adresse innenfor kjerneområdet. 

  • Pakken måler (LxBxH) 40x20x24 cm og veier 3 kg
  • Volum = 40 cm x 20 cm x 24 cm = 19200 cm3
  • Man må dele resultatet på 1000 for å få volumet  i dm3

Volumvekt = Volum 19, 2 / Omregningsfaktor 5 = 3, 84 

Fraktberegningsvekten er det høyeste av virkelig/reell vekt og volumvekt, og rundes alltid opp til nærmeste hele kg. I dette eksempelet er volumvekten høyest, og fraktberegningsvekten er derfor 4 kg. 

Regneeksempel stykkgods

Du har en sending som skal sendes fra Tønsberg til Molde som er 10 soner. Antall soner finner du i sted- og sonetabellen, som du kan laste ned her (pdf).

  • Sendingen måler (LxBxH) 120x80x90 cm og veier 220 kg
  • Volum = 120 cm x 80 cm x 90 cm = 864000 cm3
  • Man må dele resultatet på 1000 for å få volumet i dm3
  • 864000 / 1000 = 864 dm3

Volumvekt = Volum 864 / Omregningsfaktor: 3,5 = 246,9

Fraktberegningsvekten er høyest av virkelig vekt og volumvekt og rundes alltid opp til nærmeste hele kilo. I dette eksempelet er volumvekten høyest, og fraktberegningsvekten er derfor 247 kg.

Pris finner du i vektintervall 225-249, sone 10.