I en ny resolusjon har IMO (International Maritime Organization) besluttet en regelendring med strengere krav til rapportering av containeres totalvekt (VGM - Verified Gross Mass) som må oppgis til rederiene før lasting om bord på båt.
Denne regelendringen er global, og hensikten er å bedre sikkerheten innen sjøfart (SOLAS - Safety of Life at Sea) og trer i kraft 1 juli 2016 fra alle globale havner.

Fra et rederis perspektiv er reglene er klare; ingen containere vil bli akseptert om bord på båt før containerens totalvekt har blitt rapportert i rederiets system, og det er eksportørens ansvar å sikre at en verifisert vekt blir oppgitt.
Den som på Bill of Lading er oppgitt som ‘Shipper’ er ansvarlig for ‘Verified Gross Weight’.

Det finnes to måter å gå frem på:

  1. Avskiper eller 3.part veier hele den lastede og plomberte containeren på en kalibrert containervekt, veiebro, kran eller annen løfteanordning som møter myndighetenes krav til nøyaktighet. Myndighet i dette tilfellet er Sjøfartsdirektoratet.
  2. Avsender eller 3.part veier alle kolli inkludert emballasje og sikringsutstyr og legger dette til containerens taravekt som summert blir «Verified Gross Mass»

Estimering av containers innhold er ikke tillatt.

Den som stuffer containeren(e) kan ikke benytte vekter oppgitt av andre, med mindre ved spesifikke omstendigheter når godset er blitt tidligere veiet og vekten er tydelig og permanent merket på godset.

Metode 2 er åpenbart ikke brukbar og upraktisk på noen typer gods, (så som skrap metall, flexitanker, uemballert korn og annen bulklast) hvor individuell veiing ikke er mulig. I slike tilfeller er det metode 1 som skal anvendes.

Rederiet og terminal må informeres om ‘Verified Gross Weight’ på en måte slik at VGM fremkommer tydelig som ‘Verified Gross Weight’ og må signeres av avsenders autoriserte person.

Lasteseddel må vise ‘Verified Gross Mass’ og en leselig signatur av ansvarlig person.

VGM må oppgis rederiet innen skipets cut-off time for at lasten skal bli manifestert og lastet om bord.

Kontakt gjerne din lokale Bring Air & Sea-avdeling for mer informasjon.