Prisliste tilleggstjenster gods

Prisliste for tilleggstjenester gods

Med våre tilleggstjenester kan du tilpasse godstransporten slik at leveringen blir akkurat som dine kunder ønsker det.

Tabellen under viser tilleggstjenestene og for hvilke av våre godstjenester de kan benyttes. Prisene nedenfor gjelder for Stykkgods til bedrift, Partigods til bedrift og Pall til bedrift. Står det en hake i kolonnen for transporttjenesten, kan du bestille servicetillegget.

Priser per 01.07.2021

Pris gjelder per sending, dersom ikke annet er oppgitt.

Tilleggstjeneste Pris Stykkgods til bedrift Partigods til bedrift Pall til bedrift
Forenklet utlevering 0,-
Advisering 299,-  
Merking 108,-/kolli
Mottaker betaler frakt 252,-
Tredjepart betaler frakt 229,-
Utskrift av fraktbrev 114,-
Manuell EDI 116,-  
Pallehåndtering* 56,-/pall
Sikkerhetsrådgiver Pris per time  
Sjåfør ringer 108,-
Legitimasjonsplikt 11,-  
Alderskontroll 32,-
Sosial kontroll 46,-
Leie av utstyr (f.eks kranbil) Pris per time  
Pall og emballasje i retur 149,-  
Desktop delivery 149,-  
Spesialgods 25 % av netto kundefrakt  
Farlig gods 25 % av netto kundefrakt
Frostfritt 25 % av netto kundefrakt
Manuell bestilling av henting 114,-  
Elektronisk varsling til avsender om utlevering 0,-  
Elektronisk varsling til tredjepart 0,-
Endre utleveringsadresse 165,-  
Levert på terminal 1,- /kg **  
Hentet på terminal 1,- /kg **  

*(Utveksling av EUR-pall)
** Min kr. 250,- / maks kr. 1 000,- per sending.

Del artikkel