Sesongtillegg for pakketjenester

Vi innfører sesongtillegg for enkelte pakketjenester mellom 20. november 2023 og 12. januar 2024

Antallet pakker hos oss øker betydelig fra Black Week til etter nyttår. For å kunne levere den store mengden pakker som sendes i denne perioden, og sørge for at dine kunder mottar pakkene sine i tide, iverksetter vi en rekke ekstra tiltak, som for eksempel:

  • Leier inn ekstra kjøretøy og sjåfører 
  • Setter inn ekstra personell på terminal og kundeservice 

På grunn av de økte kostnadene dette fører med seg, innfører vi et sesongtillegg for visse pakketjenester mellom 20. november 2023 og 12. januar 2024.

Sesongtillegget gjelder for pakketjenester i Sverige, Danmark og Finland, samt for grensekryssende pakketjenester.

Tjenester Tillegg pr. pakke
PickUp Parcel, PickUp Parcel Bulk, Home Delivery Parcel, Urban Home Delivery 3,90 NOK
PickUp Parcel Return, PickUp Parcel Bulk Return, Home Delivery Parcel Return, Urban Home Delivery Return 3,90 NOK

Sesongtillegget gjelder alle ruter, både til og fra alle land, for tjenestene i tabellen over. Det blir også belastet for pakker som sendes i retur når pakken ikke er hentet i tide eller ikke har kunnet bli levert. 

For kunder som faktureres i annen valuta enn NOK, er avgiften: 

  • EUR 0.35
  • DKK 2,60
  • SEK 4,00

For spørsmål, ta kontakt med din kontaktperson hos Bring eller kontakt vår kundeservice