Svoveltillegg (Marpol) for pakker og paller

Svoveltillegg (Marpol) for pakker og paller

Marpol-konvensjonen som regulerer høyeste tillatte svovelinnhold i drivstoff for skip, kom med et nytt svoveldirektiv den 01. januar 2015.

Et skip med containere

Det nye direktivet innebærer at innholdet av svovel i marint drivstoff skal reduseres fra dagens 1,0 till 0,1%. Dette omfatter all sjøfart på Østersjøen, Nordsjøen og den engelske kanal (SECA-området). På grunn av dette pågår det nå et intensivt arbeid hos rederiene for å finne løsninger som muliggjør reduksjon av svovelutslippene, noe som også medfører merkostnader for rederiene og dermed også for Bring.

Vi innfører i august 2015 et svoveltillegg for transporter til berørte internasjonale destinasjoner. Det nye svoveltillegget kommer ikke til å berøre transporter innen og mellom Sverige, Norge og Danmark.

Svoveltillegget beregnes ut i fra fakturert fraktkostnad, eksklusive våre tilleggstjenester og øvrige drivstofftillegg. Kostnaden debiteres separat på fakturaen.

Aktuelle svoveltillegg

Gyldig fra: 01.08.2015

Fra Til Pakke Pall
Sverige, Danmark, Norge Sverige, Danmark, Norge 0,0% 0,0%
Sverige, Danmark, Norge Øvrige EU/resten av verden 0,4% 1,5%
Øvrige EU/resten av verden Sverige, Danmark, Norge 0,4% 1,5%
Sverige, Danmark, Norge Finland 1,7% 4,0%
Finland Sverige, Danmark, Norge 1,7% 4,0%
Finland Øvrige EU/resten av verden 2,1% 5,5%
Øvrige EU/resten av verden Finland 2,1% 5,5%
Del artikkel