Tilleggsforsikring

Forsikring på en enkel og sikker måte.

En Bring-lastebil kjørende på en steinbru

Bring tilbyr tilleggsforsikring i tilknytning til noen av våre pakketjenester. Denne forsikringen tilbyr vi i samarbeid med If og du kan bestille den via EDI* – forhåndsmelding. Forsikringen må tegnes pr. kolli/pakke og tilbys på følgende tjenester:

  • Pakke til bedrift
  • Pakke levert hjem
  • Pakke til hentested

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at enkelte EDI-programvareleverandører i sine løsninger tilbyr forsikring via andre forsikringsselskap. Du må da forholde deg til det oppgitte forsikringsselskapet i forhold til din forsikring. Dersom det tilbys forsikring via andre enn If fremgår dette i EDI-programvaren eller i kvittering for forsikringen.

Bestilling

Ved bestilling av tilleggsforsikring må følgende informasjon fylles ut i EDI-forhåndsmelding:

  • Kollinummer (gjelder som forsikringsavtalenummer)

  • Forsikringssum/vareverdi (f .eks. 7000 kr)

  • Forsikringsgjenstand/innhold (f. eks. klokke)

  • e-post/mailadresse

  • Indikator ”J” (Ja) i anvist felt for at forsikring ønskes

Når vi har mottatt din bestilling og kolliet/pakken, sender vi deg en forsikringsavtale til din e-postadresse. Ved mangelfull eller feil utfylling av bestilling vil ikke forsikringen være gyldig.

Avbestilling og endring

Endring av bestilling kan gjøres fram til vi har mottatt godset. Endringen må gjøres via EDI-forhåndsmelding.

Premie/pris

Premie er 0,3 % av forsikringssum/vareverdi med minstepremie NOK 30. Egenandel er NOK 250 pr erstatningstilfelle. Maksimal forsikringssum er NOK 25.000. Dersom du oppgir høyere vareverdi enn 25 000 vil du kun faktureres 0,3 % av NOK 25 000.

Eks: Varens verdi er 12 000 kr. Premie = 12 000 x 0,003 (0,3%) = 36 kr (minstepremie 30 kr). Premien vil belastes din faktura. Dersom du får spesifisert faktura på e-post, vil informasjon stå på egen varelinje under tilhørende kolli.

Vilkår og betingelser

For denne forsikring gjelder Sjøassurandørenes Centralforening sine “Vilkår for Transportforsikring av Varer” av 1995 med senere endringer, "Alle farer A-vilkår"

Kontakt ved skade

I tilfelle skade/tap må du omgående varsle Posten Norge AS på vegne av If Forsikring:

Telefon: 04045 eller e-post kundeservice@bring.no

For forsikringer tegnet via andre forsikringsselskap må du også ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

Ved skadesak og forsikringsutbetaling vil vi benytte opplysningene i din bestilling via EDI-forhåndsmelding. Vi ber deg likevel ta vare på forsikringsavtalen som du kan bruke ved henvendelse til oss.

* Electronic Data Interchange, dvs. elektronisk data utveksling