Direkteordre

For å få bedre kontroll over dine utsendelser kan du koble dine produksjonssystemer opp til vårt ordresystem for automatisk overføring av ordredata.

Dame som bestiller i Min Post_direkteordre

Passer for deg som har 5 eller flere utsendelser i uken

Du kan bestille tjenestene

 • Post med like formater
 • Post med blandede formater
 • Aviser til abonnenter

Fordeler

 • Spar tid og reduser feilregistrering
 • Din ordre bekreftes med kvittering på epost
 • Ved feil eller manglende informasjon får du automatisk melding
 • Fraktbrev og ordrebekreftelse mottar du automatisk
 • Rapporter og ordreoversikter finner du i Min Post
 • Enklere kontroll av faktura
 • Mulighet for forenklet pakking av posten du skal levere inn

Innlevering

Fraktbrevet må leveres sammen med posten du skal sende

Før oppstart

Ditt produksjonssystem må tilpasses slik at det kan produsere xml filer med korrekte ordredata som:

 • Kundenummer
 • Navn
 • Produktinformasjon
 • Antall
 • Vekt

Før oppstart tester vi overføringen av data til Postens ordresystem fungerer tilfredsstillende. Vi avtaler samtidig hvordan posten skal pakkes for innlevering.

Du må være registrert som kunde i Min Post 

Ta kontakt med kundeservice på telefon 04045 for å komme i gang.