EDI løsning for rekommanderte brev

EDI - Electronic Data Interchange innebærer overføring av data fra et IT-system til et annet. Alt du behøver for å komme i gang er et enkelt dataprogram for registrering av dine mottakere og printing av etiketter.

Rekommandert sending frimerke og frankeringsmaskin

Med EDI kan du redusere dine kostnader, få bedre kontroll med dine utsendelser og tilgang til rapporter i My Bring.

  • Du slipper å sette rekommandert etiketter på sendingene, sendingsnummer printes automatisk på etiketten
  • Du behøver ikke å lage kvittering i egen bok eller på liste – vår skanning av sendingene ved innlevering erstatter dette
  • I My Bring får du full oversikt over dine utsendelser, du kan også søke opp sendinger og sjekke sporing
  • Enklere innlevering, EDI – etiketten inneholder den informasjon vi behøver for registrering av din rekommanderte sending
  • Dine mottakere kan varsles på SMS eller e-post når sendingen er klar til henting
  • Har du EDI-løsning for pakker kan du benytte den samme løsningen for dine rekommanderte brev (sjekk med din EDI leverandør).

EDI - leverandører:

Firmanavn

Telefon

e-post

Hjemmeside

Axia frakt 69128500 firmapost@axia.no

 www.axia.no

EDIpost 61159000 support@edipost.no 

www.edipost.no

Consignor 23249480 sales.no@consignor.com

www.consignor.com

Logistra  40002312 post@logistra.no

www.logistra.no/

ProTeria 45286660 proteria@proteria.com 

www.proteria.com

Skal du frankere dine rekommanderte brev med frankeringsmaskin eller frimerker er det kun EDIpost som har en webløsning for dette. Fra øvrige leverandører må du kjøpe en programvare.

Du kan bestille EDI direkte hos en av leverandørene. Vil du vite mer kan du ta kontakt med oss på telefon 04045 eller fylle ut dette skjema.

EDI etikett rekommanderte brev
EDI etikett rekommanderte brev