Control Tower - totalansvar for logistikkoordinering

Har du prosjekter med komplekse logistikkutfordringer som trenger tilrettelegging og oppfølging? Overlat koordineringen av vareflyten til oss.

  • Skreddersøm – vi tilrettelegger og sikrer dine komplekse transportbehov
  • Kontroll – vi gir deg totaloversikten over vareflyten til dine prosjekter
  • Smidig – vi gir deg et kontaktpunkt på tvers av alle Bring sine tjenester

Vi er spesialister på å optimalisere transport og finner gode løsninger tilpasset ditt behov. Alle typer transporter løses for deg gjennom ett kontaktpunkt på tvers av konsernets tjenester, og ingen oppgave er for liten eller for stor.
Våre medarbeidere er kompetente spesialister innen befraktning, spesialtransport og prosjektlogistikk. De har høyt fokus på HMS, kvalitet og kostnadskontroll.
Vi har bred erfaring fra prosjekter innen blant annet olje og gass, fornybar energi, havbruk, bygg og anlegg, både nasjonalt og internasjonalt.

The service Control Tower