Port- and container services i Måløy og Ålesund

På havna i Måløy og Ålesund tilbyr vi containertjenester, stevedoring (lasting og lossing til og fra skip) og moderne fryse- og kjølelagre.

  • Betryggende – vi sikrer riktig temperatur på varene
  • Enkelt - vi tar oss av all containerhåndtering

Vi har egen havnekran og containertrucker for effektiv  lasting og lossing av skip. Vi sikrer at frys- og kjølecontainere har strømtilførsel og er rengjort. Vi har god kapasitet som gjør at vi kan håndtere store volumer i høysesongen.

Vi har moderne kjøle- og fryselagre hvor det er mulig å oppbevare varer over både kortere og lengre tid.

Skip og containere på Flatholmen Havn