Tilleggstjenester

 • Valgfritt hentested

  Kunden din kan selv velge hvilket postkontor, hvilken Post i Butikk eller pakkeautomat vedkommende ønsker å hente pakken sin på. Valget tas i det øyeblikket kunden kjøper varen på internett, og kan ikke endres etter at du har sendt pakken. Avsendere som ønsker å ta i bruk tjenesten, får tilsendt en URL-adresse med valgt profil. Teknisk dokument som beskriver valgmulighetene for profil, får du gjennom din kontaktperson i hos oss. Tjenesten er gratis på Servicepakke (og koster kr 38 eksklusiv merverdiavgift på Bedriftspakke Ekspress over natten fra 01.07.2022). Tjenesten er gratis på Servicepakke (og koster kr 40 eksklusiv merverdiavgift på Bedriftspakke Ekspress over natten fra 01.12.2022).

 • Stoppkrav

  Stoppkrav tilbakekaller sendingen før mottakeren din har fått den utlevert. Postoppkrav på servicepakke kan endres eller strykes.

  Fra sporingssiden i Mybring kan du tilbakekalle sendingen eller endre/stryke postoppkrav og endre adressen.

  Prisen for tjenesten er 173 kroner per kolli fra 01.07.2022 og må betales selv om Bring ikke skulle klare å stoppe sendingen. Prisen for tjenesten er 183 kroner per kolli fra 01.12.2022 og må betales selv om Bring ikke skulle klare å stoppe sendingen. Frakt kommer i tillegg (soneberegnes ut fra sendingens til- og fra-postnr.).

 • Postoppkrav Klimanøytral servicepakke

  Dette garanterer at varen ikke blir levert ut uten at beløpet er betalt. Passer fint for deg som har avtalt at kunden skal betale for varen du sender ut.

  Om du ønsker å endre eller slette oppkravsbeløpet mens pakken er underveis, kan vi ordne dette for deg mot et tilleggsbeløp. Tjenesten koster med EDI-forhåndsmelding 68 kroner per kolli fra 01.07.2022. Tjenesten koster med EDI-forhåndsmelding 72 kroner per kolli fra 01.12.2022. 

 • Returservice

  Dette er en enkel ordning hvor bedriften din betaler returfrakt. Du kan velge mellom å legge ved et eget returadressekort i pakken, sende ut returadressekort til avdelingene dine rundt om i landet eller direkte til privatkundene dine, ved behov. Returadressekortet printer du ut etter at du har bestilt tjenesten via EDI eller Mybring. Tjenesten koster det samme som ved bestilling av pakker per kolli, med noen unntak.

  • Adressekortet skal ha mottaker påtrykt
  • Returservice kan ikke sendes med postoppkrav
  • Retursendingen kan spores
 • Tilleggsforsikring

  Bring tilbyr tilleggsforsikring i tilknytning til noen av våre pakketjenester. Denne forsikringen tilbyr vi i samarbeid med If og du kan bestille den via EDI* – forhåndsmelding. Forsikringen må tegnes pr. kolli/pakke og tilbys på følgende tjenester:

  • Bedriftspakke
  • Pakke På Døren
  • Klimanøytral Servicepakke

  For ordens skyld gjøres oppmerksom på at enkelte EDI-programvareleverandører i sine løsninger tilbyr forsikring via andre forsikringsselskap. Du må da forholde deg til det oppgitte forsikringsselskapet ift. din forsikring. Dersom det tilbys forsikring via andre enn If fremgår dette i EDI-programvaren eller i kvittering for forsikringen.

  Bestilling

  Ved bestilling av tilleggsforsikring må følgende informasjon fylles ut i EDI-forhåndsmelding:

  • Kollinummer (gjelder som forsikringsavtalenummer) 
  • Forsikringssum/vareverdi (f .eks. 7000 kr) 
  • Forsikringsgjenstand/innhold (f. eks. klokke)
  • e-post/mailadresse
  • Indikator ”J” (Ja) i anvist felt for at forsikring ønskes

  Når vi har mottatt din bestilling og kolliet/pakken, sender vi deg en forsikringsavtale til din e-postadresse. Ved mangelfull eller feil utfylling av bestilling vil ikke forsikringen være gyldig.

  Avbestilling og endring

  Endring av bestilling kan gjøres fram til vi har mottatt godset. Endringen må gjøres via EDI-forhåndsmelding.

  Premie/pris

  Premie er 0,3 % av forsikringssum/vareverdi med minstepremie NOK 30. Egenandel er NOK 250 pr erstatningstilfelle. Maksimal forsikringssum er NOK 25.000. Dersom du oppgir høyere vareverdi enn 25 000 vil du kun faktureres 0,3 % av NOK 25 000.

  Eks: Varens verdi er 12 000 kr. Premie = 12 000 x 0,003 (0,3%) = 36 kr (minstepremie 30 kr). Premien vil belastes din faktura. Dersom du får spesifisert faktura på e-post, vil informasjon stå på egen varelinje under tilhørende kolli.

  Vilkår og betingelser

  For denne forsikring gjelder Sjøassurandørenes Centralforening sine “Vilkår for Transportforsikring av Varer” av 1995 med senere endringer, "Alle farer A-vilkår"

  Kontakt ved skade

  I tilfelle skade/tap må du omgående varsle Posten Norge AS på vegne av If Forsikring:
  Telefon: 04045 eller e-post kundeservice@bring.no
  For forsikringer tegnet via andre forsikringsselskap må du også ta kontakt med ditt forsikringsselskap.

  Ved skadesak og forsikringsutbetaling vil vi benytte opplysningene i din bestilling via EDI-forhåndsmelding. Vi ber deg likevel ta vare på forsikringsavtalen som du kan bruke ved henvendelse til oss.

  * Electronic Data Interchange, dvs. elektronisk data utveksling

 • Legitimasjonstjenester

  Ønsker du at mottaker skal vise legitimasjon ved utlevering, kan du bestille dette gjennom EDI. Mottakeren din får varsel om at bedriften din ønsker at han eller hun skal legitimere seg på hentemelding, SMS eller epost.

  Bedriften din kan velge mellom vanlig Utlevering mot ID eller personlig utlevering: 

  • Utlevering mot ID: Legitimasjon sjekkes ved utlevering. Annen person enn mottaker kan hente pakken, men må legitimere seg for å få forsendelsen utlevert.
  • Personlig utlevering: Kun angitt mottaker kan hente pakken - mot legitimasjon. Bruk av fullmakt er ikke mulig.

  Prisen på tjenestene er 13 kroner per kolli for vanlig Utlevering mot ID og 18 kroner per kolli for personlig utlevering fra 01.07.2022. Prisen på tjenestene er 14 kroner per kolli for vanlig Utlevering mot ID og 19 kroner per kolli for personlig utlevering fra 01.12.2022. 

  Bring containere
  Bring
 • Forenklet utlevering

  Forenklet utlevering er en tjeneste der avsender tillater at Bring setter igjen varen hos mottaker uten at mottaker er tilstede for å ta imot leveransen