Tilleggstjenester

 • Farlig gods

  Når bedriften din skal sende kjemikalier, stoffer, stoffblandinger, produkter og artikler, som har en slik egenskap at de representerer en fare for mennesker, materielle verdier og miljøet ved uhell skal sendes som farlig gods. Det er egne krav i forbindelse med informasjonsplikt, merking og transport av farlig gods, og disse må overholdes. Brudd på ansvar som ligger hos avsender / kunde vil  bli belastet fraktbetaler.

 • Varmegods

  Når du skal sende gods som krever temperatur over 0 grader. Gjelder fra oktober til mars. Kontakt lokalt kontor dersom du har spørsmål angående avganger for varmegods.

 • eVarsling

  Mottakeren din får beskjed via SMS eller epost når sendingen er på vei.

 • Avtalt leveringstidspunkt (Advisering)

  Hvis du ønsker kan vi kontakte mottaker og avtale leveringstidspunkt. Mottakeren din vil bli varslet 30 minutter i forkant av leveransen.

 • eFaktura

  Vi tilbyr eFaktura til alle våre bedriftskunder. eFaktura passer for bedrifter som mottar mange fakturaer fra oss, og gir mulighet for å motta fakturainformasjon på EDI som er tilpasset ditt økonomisystem.

 • Kranbil

  Passer for deg som skal løse spesielle transportoppdrag hvor det er bruk for kranbil.

 • Merking

  Trenger du hjelp til merking av godset kan vi gjøre jobben for bedriften din. Les mer om merking og emballering.

 • Returservice

  En enkel ordning hvor bedriften din betaler returfrakt.

  Returservice gjør det enklere for din kunde å returnere noe til deg. Din bedrift betaler returfrakten. Dersom ønskelig kan Bring sørge for etikett og merke godset slik at kunden din slipper å tenke på det. Tjenesten krever avtale. Les mer om retur i Norge.

 • Sen booking

  Vår bookingfrist er kl. 11.30. Dersom du booker etter dette tidspunkt, må du påregne at vi henter godset ditt neste dag. I de tilfeller det lar seg gjøre blir godset ditt hentet samme dag.

 • Sikkerhetsrådgivning

  Trenger bedriften din hjelp til ADR-last, kan en rådgiver bistå med blant annet utfylling av dokumenter for farlig gods og gjennomføring av kurs.

 • Mottakerfrakt

  Frakten skal normalt forhåndsbetales. Dersom mottaker har en godkjent kundeavtale med Bring kan frakten betales etterskuddsvis av mottaker. Dette mot et systemtillegg pr sending.

  Sendinger som må adviseres, levering til ubetjent adresse mellom 08.00 – 16.00, sendinger med utleveringsforbehold, til byggeplasser, privatadresser, skip og leveringsadresse med begrensning i leveringstid, skal alltid betales av avsender.

 • Tredjemann betaler

  Ønsker bedriften din at en tredjemann skal betale for sendingen blir det inngått en kontrakt. Hvis tredjemann ikke er kredittverdig faktureres bedriften din med et tillegg pr. sending.

 • Utkjøring

  Hvis mottakers adresse avviker fra normal transportrute blir godset fraktet til nærmeste terminal. Dersom mottaker ønsker utkjøring avtales pris og tid med lokalavdeling.

 • Utskrift av fraktbrev

  Hvis ønskelig kan vi fylle ut fraktbrevet for bedriften din.

 • Utveksling av EUR – paller

  Utveksling av paller utføres ut fra en elektronisk registrering. Tjenesten innebærer at vi som transportør utveksler EUR-paller med både vareavsender og varemottaker, og leverer EUR-paller tilbake til vareavsender. Tjenesten krever skriftlig avtale.

 • Aktiv avviksvarsling

  Vi varsler deg via sms eller e-post dersom noe uforutsett inntreffer og sendingen din blir forsinket. Tjenesten gir deg kun informasjon om dine sendinger, og kun dersom det faktisk har skjedd noe uforutsett i framføringen. Dersom du oppgir mottakers epostadresse, vil også mottaker bli varslet. For å benytte deg av tjenesten, oppretter du abonnement i Mybring.

 • Forenklet utlevering

  Forenklet utlevering er en tjeneste der avsender tillater at Bring setter igjen varen hos mottaker uten at mottaker er tilstede for å ta imot leveranse.

 • Manuell bestilling av henting

  Dersom du ikke har fast henteavtale med oss, og heller ikke anledning til å booke henting digitalt, kan du kontakte vår kundeservice og bestille henting manuelt. Denne tjenesten koster kr 133,- per henting fra 01.12.2022. Å bestille henting digitalt gjøres enkelt og greit via din TA leverandør eller i Mybring, Brings selvbetjeningsverktøy for bedrifter.