Benytt korrekt fortollingsdokumentasjon

Benytt korrekt fortollingsdokumentasjon

Informasjon til våre kunder

Dette må du vite når du skal sende ut av Norge! Unngå at faktura underkjennes og varene stoppes i Toll!

1) Handelsfaktura (Commercial Invoice)

Handelsfaktura (Commercial invoice) har alltid høyeste rang og er mest tillitsvekkende. Dette er et juridisk bindende forretningsdokument som er nummerert og blir bokført. Dokumentet har regnskaps- og arkivpliktig innhold.  

2) Proformafaktura

Proformafaktura er en sekundær lavere rangert faktura, som hos noen tollmyndigheter ikke anses som gyldig.

Denne faktura er ikke nummerert, har heller ikke samme juridiske tyngde som en handelsfaktura.

Proformafaktura kan for eksempel benyttes i følgende tilfeller der mottakeren ikke skal betale for varen:

  • Vareprøver og reklamemateriell
  • Erstatnings- og garantivarer
  • Vare til reparasjon eller vare som gjenutføres etter reparasjon.
  • Vare messe, utstilling/modeller (i tilknytning til et ATA Carnet)
  • Returvarer

Dersom du velger å utstede proformafaktura er det viktig å vite at oppgitt verdi skal gjenspeile varens reelle verdi. Vareverdiene må tydelig komme frem og det må opplyses årsaken til at en ordinær handelsfaktura ikke kan utstedes. Som eksportør har du selv ansvar for å utstede gyldig faktura med tilstrekkelige opplysninger. 

Benyttes vår mal/eksempel på proformafaktura som ligger på WEB, må du påføre firmalogo og uansett sørge for at dette fremstår som eksportbedriftens egen faktura. 

3) Customs Invoice  

Customs Invoice benyttes til enkelte land, ofte til land i vest Afrika. Innovasjon Norge vil kunne gi mer informasjon via sin Landinfo, eventuelt en henvendelse til vedkommende lands ambassade. 

Merk!

Bring.no/toll finnes mer informasjon om fortollingsdokumentasjon og maler. Hovedregelen er at eksportør skal utstede faktura fra eget regnskapssystem.  I den grad proformafaktura skal benyttes, kan vår mal benyttes som en veiledning for utfylling. Det bes i tillegg undersøkt med din fortollingspart om det medfører stoppsituasjoner i det aktuelle mottakerland.  Av erfaring ser vi at tollmyndighetene i enkelte land (f.eks.: Nederland, Danmark m.fl) underkjenner proformafaktura. Eksportør kan eventuelt vurdere å benytte Customs Invoice i de tilfeller Proformafaktura ikke godkjennes.