Reservasjon mot beregning av importmerverdiavgift

Reservasjon mot beregning av importmerverdiavgift

Ønsker din bedrift selv å beregne importmerverdiavgift fra og med 1. januar 2017, kan man reservere seg mot tilleggstjenesten.

Dersom man skal beregne importmerverdiavgiften selv, er det viktig å ha oversikt over reglene Skatteetaten har for import-mva. Videre må man gjøre seg kjent med hvilke prosedyrer importen skjer ved, eksempelvis om det er en gjeninnførsel etter reparasjon i utlandet eller ordinær import. Vær også klar over at ulike varetyper har ulik mva-sats og eventuelle tollavgifter må tas med i grunnlaget for mva-beregningen.

Er din bedrift i tvil om man bør reservere seg mot beregning av import-mva, så anbefaler vi at du leser mer her.

Din bedrift kan reservere seg mot beregning av import-mva ved å fylle ut følgende skjema eller ringe Kundeservice.

Reservasjon mot beregning av import-mva