IOSS - nye momsregler for privatimport i EU

Den 1. juli 2021 fjerner EU tollfrigrensen på 22 euro for lavverdi-sendinger til privatpersoner i Europa. For å forenkle fortolling og merverdiregistering for disse sendingene har EU innført den nye importreformen IOSS. Hva betyr dette for deg som selger varer med lav verdi til privatpersoner i EU?

Jente åpner liten pakke forventningsfullt

EU fjerner nå tollfrigrensen for sendinger med vareverdi under 22 euro som tidligere har blitt levert avgiftsfritt til private mottakere. Hensikten er å innkreve moms fra første euro fra internasjonale netthandelsaktører, på lik linje med nasjonale næringsdrivende.

Alt skal fortolles

Når tollfrigrensen fjernes skal forsendelser i verdi-intervallet 0-150 euro fortolles inn til EU på samme måte som sendinger av høyere verdi. For å kunne gjennomføre dette på en smidig måte, har man innført en ny og forenklet momsregistrering, IOSS (Import One Stop Shop).
Ansvaret for å ivareta korrekt momsbetaling på vegne av sine europeiske sluttkunder ligger heretter på selger (i eksempelvis Norge).

Selger du varer i dag til privatkunder som beløper seg under 22 euro-grensen, eller lavverdi varer opptil 150 euro, vil du nå treffes av ett nytt regelverk for moms.

Hva er IOSS?

IOSS kan brukes dersom selger eksporterer varer fra tredjeland (f.eks. Norge), og selger til privatkunder i EU. IOSS muliggjør innsamling, erklæring og betaling av merverdiavgiften for varer solgt til privatkunder i EU. IOSS gjør også prosessen enklere for kjøperen, som kun belastes på kjøpstidspunktet, og derfor ikke står overfor noen ekstra importavgifter når varene blir levert. Hvis selgeren ikke er registrert i IOSS, må kjøperen betale merverdiavgiften og vanligvis et fortollingsgebyr som belastes av transportøren i det øyeblikket varene importeres til EU. Fra 1. juli 2021 vil altså alle kommersielle varer som importeres til EU fra et tredjeland eller et tredje territorium være underlagt merverdiavgift, uavhengig av verdien.

Hvordan fungerer IOSS?

Selgere registrert i IOSS må legge på korrekt merverdiavgift når de selger varer som er bestemt for en privat kjøper i et EU-land. Moms-satsen skal være den som er gjeldende i det EU-landet dit varene skal leveres. Selgere velger selv om de vil søke IOSS-autorisasjon, om de vil fullregistrere seg med eget selskap eller ha en VAT-representant i EU.

Hvis virksomheten din ikke allerede er registert i EU, kan du søke om å få en forenklet registrering på IOSS-portalen i et hvilket som helst EU-land. Din IOSS-registrering er gyldig for alt fjernsalg av importerte varer til private kjøpere i EU.

Hvis du blir berørt av de nye IOSS-reglene, er det viktig at du tar kontakt med toll- og skattemyndighetene i EU for mer informasjon. IOSS kan kun søkes av bedriften selv. Vi som tredjepartsaktør kan dessverre ikke tilrettelegge dette for deg da myndighetene kun forholder seg til virksomheten når det gjelder rettighetene rundt IOSS. 

Her finner du noen nyttige lenker som kan gi deg mer informasjon om de nye IOSS reglene:

Kort oppsummert om IOSS

  • Nye regler som omhandler forenklet momsregistrering og rapportering for salg av varer, som er innført fra tredjeland, til forbrukere i EU.
  • Reglene gjelder for alle leverandører og nettbutikker/markedsplasser (også norske) som selger varer til forbrukere i EU.
  • Reglene trer i kraft 1. juli 2021
Del artikkel