IOSS - momsregler for privatimport i EU

EU har fjernet EU tollfrigrensen på 22 euro for lavverdi-sendinger til privatpersoner i Europa. For å forenkle fortolling og merverdiregistering for disse sendingene har EU innført den importreformen IOSS. Dette har konsekvenser for deg som selger varer med lav verdi til privatpersoner i EU.

Dame sitter ved skrivebord og jobber på sin pc.

Endringen beror på at EU fjernet tollfrigrensen for sendinger med vareverdi under 33 euro, som tidligere ble levert avgiftsfritt til private mottakere. Hensikten er å innkreve moms fra første euro fra internasjonale netthandelsaktører, på lik linje med nasjonale næringsdrivende.

Alt skal fortolles

Forsendelser i verdiintervallet 0-150 euro skal fortolles inn til EU på samme måte som sendinger av høyere verdi. For å gjennomføre dette på en smidig måte har man innført en ny og forenklet momsregistrering, IOSS (Import One Stop Shop).

Ansvaret for å ivareta korrekt momsbetaling på vegne av sine europeiske sluttkunder ligger på selger (i eksempelvis Norge).

Selger du varer til privatkunder som beløper seg under 22 euro-grensen, eller med vareverdi opptil 150 euro, vil du treffes av IOSS regelverk for moms.

Hva er IOSS?

IOSS kan brukes dersom selger eksporterer varer fra tredjeland (f.eks. Norge), og selger til privatkunder i EU. IOSS muliggjør innsamling, erklæring og betaling av merverdiavgiften for varer solgt til privatkunder i EU. IOSS gjør også prosessen enklere for kjøperen, som kun belastes på kjøpstidspunktet, og derfor ikke står overfor noen ekstra importavgifter når varene blir levert. Hvis selgeren ikke er registrert i IOSS, må kjøperen betale merverdiavgiften og vanligvis et fortollingsgebyr som belastes av transportøren i det øyeblikket varene importeres til EU. Fra 1. juli 2021 vil altså alle kommersielle varer som importeres til EU fra et tredjeland eller et tredje territorium være underlagt merverdiavgift, uavhengig av verdien.

Hvordan fungerer IOSS?

Selgere registrert i IOSS må legge på korrekt merverdiavgift når de selger varer som er bestemt for en privat kjøper i et EU-land. Moms-satsen skal være den som er gjeldende i det EU-landet dit varene skal leveres. Selgere velger selv om de vil søke IOSS-autorisasjon, om de vil fullregistrere seg med eget selskap eller ha en VAT-representant i EU.

Hvis virksomheten din ikke allerede er registert i EU, kan du søke om å få en forenklet registrering på IOSS-portalen i et hvilket som helst EU-land. Din IOSS-registrering er gyldig for alt fjernsalg av importerte varer til private kjøpere i EU.

Dersom du bedriver salg som treffes av IOSS-reglene, er det viktig at du tar kontakt med toll- og skattemyndighetene i EU for mer informasjon. IOSS kan kun søkes av bedriften selv. Vi som tredjepartsaktør kan dessverre ikke tilrettelegge dette for deg da myndighetene kun forholder seg til virksomheten når det gjelder rettighetene rundt IOSS. 

Utfordringer med IOSS

EU krever at IOSS sendinger deklareres forenklet ved import til EU, en så kalt H7-deklarasjon. Dette kan medføre at mottakerspeditør eller deklarant vil kreve et ekspedisjonsgebyr fra oppdragsgiver (IOSS-registrerte). Internasjonale postselskaper har påpekt overfor myndighetene i EU at både krav til fortolling (H7) og gebyr er urimelig, men en løsning på problemet foreligger ikke på nåværende tidspunkt.

Her finner du noen nyttige lenker som kan gi deg mer informasjon om de nye IOSS reglene:

Kort oppsummert om IOSS

  • EU-regel som omhandler forenklet momsregistrering og rapportering for salg av varer, som er innført fra tredjeland, til forbrukere i EU.
  • Reglene gjelder for alle leverandører og nettbutikker/markedsplasser (også norske) som selger varer til forbrukere i EU.
  • Reglene ble innført 1. juli 2021
Del artikkel