Opptak av webinar

Offshorelogistikk og toll – Hvordan få en god vareflyt?

Både Toll- og Momsloven har regler som gjelder for gods i omløp i Nordsjøen og Norskehavet.

For å få en god vareflyt til norsk sokkel må aktørene i verdikjeden kjenne til hvilke forpliktelser den enkelte aktøren har. 

Gjennom webinaret vil vi kort gå igjennom viktige krav som stilles, og hvordan man praktisk skal følge opp kravene. 

Dag Morten Årvik profilbilde
Dag Morten Årvik har 16 års erfaring fra tollvesenet, og holder kurs i tollrelaterte temaer for kunder.

Plattform