Per 01.12.2019. Prisene er ekskl. mva. For privatpersoner, se www.posten.no.

  • Pris pr. fortolling - kr. 240,-. Prisen inkluderer 3 varelinjer.
  • Tillegg per varelinje > 1- kr. 29,-
  • Ekspedisjon egenfortolling og tollagerkostnad - kr. 120,-
  • Prisen dekker kostnadene for ankomstbehandling, lovpålagt registrering av sendingen og pliktig tollagerregnskap overfor Tollvesenet.
  • Innhenting av importdokumentasjon - kr. 120,-
  • Tillegg per oppdrag for kontantoppgjør/utleggsprovisjon - 3,5 % av utlagt beløp, minimum kr. 265,- (mva-fri tjeneste)
  • Søknad om tollrefusjon - kr. 480,-
  • Tollpass/ankomstmelding - kr. 330,-
  • Rådgivning, omberegninger, søknader og andre tidkrevende oppdrag - kr. 690,- per time
  • MVA-beregning – kr. 77,- per deklarasjon