Sikkerhet og personvern adresseendring

Sikkerhet og personvern ved adresseendring

Dette er det vi gjør for å ivareta din sikkerhet ved adresseendring

To personer som går på et fortau foran en stor bygning

Legitimasjonskontroll/autentisering

Adresseendring på internett krever sikker innlogging/autentisering ved hjelp at BankID, MinID eller BuyPass Smartkort. Adresseendring på blankett krever Innsending til kundeservice i Posten Norge AS, hvor det blir foretatt rolle- og legitimasjonskontroll.

Identifisering

Bedriftens organisasjonsnummer (9 siffer), Firmanavn eventuelt under organisasjonsnavn må oppgis. Dette kontrolleres mot Brønnøysundregisteret og sikrer identifikasjon av firma som ønsker adresseendringen

Bekreftelse

Når Posten har registrert adresseendringen, sendes en bekreftelse som e-post og brevpost til fraflyttingsadressen, for at firma skal ha mulighet til å kontrollere opplysningene før omadresseringen starter

Bruk av personopplysninger

Posten behandler personopplysningene i tråd med personopplysningsloven. Adresseopplysningene du gir oss, vil bli benyttet til å oppdatere private og offentlige registre. Dette gjelder kun registre der du allerede står oppført og forutsetter at vedkommende virksomhet har inngått avtale med Posten Norge AS om adresseoppdatering.