Forsikring

Forsikring

Informasjon om hvordan du tegner ekstra vareforsikring

Bring varebil foran et kontorbygg.

Vilkår

Cargo insurance (transportforsikring) kan kombineres med alle internasjonale pakketjenester og Business Pallet, og tegnes for hver forsendelse, enten det er pakker eller paller. Produktets verdi er definert som den verdien forsikringstakeren har oppgitt, men maksimalt faktureringsverdien inkludert frakt, forsikringspremie og 10 prosent forventet fortjeneste, samt toll, hvis det er ønskelig at det skal være en del av forsikringsverdien.

Maksimalt forsikringsbeløp er kr 100.000 per pakke eller 1.000.000 kr. per pall.

Cargo insurance kan tegnes på alle typer tillatte forsendelser, unntatt mobiltelefoner, vin, brennevin og kjøleskap, frysere, ferskvarer eller varer som allerede er skadet.

Forsendelser til og fra Iran, Irak og Afghanistan kan ikke forsikres. Få mer informasjon om forsikringsvilkår gjennom Brings partner First Marine A/S.

Pris

Du betaler en fast forsikringspremie for Europa og en annen for resten av verden. Prisen vil være den samme uansett verdien av forsendelsen.

Helårsforsikring

Du kan også få forsikret alle dine internasjonale pakketjenester og Businesss Pallet i et helt år av gangen. Helårsforsikring tegnes samtidig med din kundeavtale, hvor prisen er avtalt individuelt.

Slik gjør du det

Hvis du vil forsikre dine forsendelser, kan du gjøre det via dette skjemaet. Hvis du ønsker helårsforsikring, vennligst kontakt Bring via vareforsikring.dk@bring.com. På forsendelsene må det ikke være noen indikasjon på at forsendelsen er forsikret.