Vilkår mottakerstyrt gjensetting for Pakke til bedrift

Vilkår mottakerstyrt gjensetting for Pakke til bedrift

Ved å inngå avtale om Tjenesten, aksepterer du følgende:

  • Ved å bestille Tjenesten gir du oss/Posten fullmakt til å sette igjen pakken på avtalt sted
  • Når pakken er plassert på avtalt sted, er mottaker ansvarlig for pakken
  • Mottaker påtar seg alt ansvar for eventuell skade på eller tap av pakken etter levering på avtalt sted
  • Når vi har utlevert pakken på avtalt sted, får du en kvittering av oss på sms/e-post.

Tjenesten kan bestilles på pakker som skal leveres til bedrift i tidsrommet kl. 08:00–16:00 og hvor du vanligvis må signere for mottak av pakken.

Tjenesten anbefales ikke til bedrifter som har et vareleveringsmottak eller til bedrifter i større bygg med flere bedrifter med mindre Posten har mulighet til å levere pakken i et lukket portrom eller lignende. Ikke alle adresser i Norge er egnet for å hensette varer, men det må du som mottaker vurdere.

Tjenesten kan ikke bestilles på pakker som krever identifikasjon, inneholder farlig gods eller på pakker som er temperatur-sensitive, eksempelvis legemidler.