Vilkår for Business Parcel Return

Vilkår for Business Parcel Return

Gjelder fra 01.01.2019.

En Bring-lastebil som kjører over en bro

Avsender

Bedrifter

Mottaker

Bedrifter

Destinasjoner

Retur fra Danmark, Finland og Sverige

Pris

Vektbasert pris per kg.

Fraktberegningsvekt

Ja. 200 kg / m³. Kunden faktureres or fraktberegningsvekt, dvs. den høyeste vekten av reell vekt og volumvekt.

Minimumsmål*

23 x 13 x 1 cm

Maksimumsmål*

Lengde fra Finland 200 cm, annen verden 150 cm
Lengde + omkrets = maks 300 cm

Fra salgsautomat
Maks 60 x 40 x 40 cm ved innsending til pakke dispenser

Alle pakker med lengde over 120 cm, lengde og bredde over 60 cm, lengde og høyde over 60 cm eller bredde og høyde over 60 cm belastes et gebyr. Denne avgiften belastes også for alle pakker under minimumsmålene og alle pakker som krever manuell håndtering.

Om den fysiske maksvekten overskrides eller volumvekten overstiger 70 kg, betraktes og faktureres pakken som pall.

Maksimumsvekt*

35 kg / pakke.

Transportdokumenter

Mybring transportetikett. Eget system eller eksternt TA-system.
Transportlabel i samsvar med Brings label guideline.

Utenlandske pakker suppleres med tolldokumenter til land utenfor EU.

EDI

Ja

Innlevering

Henting er inkludert i prisen om ikke annet er avtalt.

Utlevering

Til mottakerens dør

Tidsgaranti

Nei

Sporing

Ja

* Hvis en forsendelse overstiger tillatt maksimumsvekt eller maksmål, blir forsendelsen konvertert til og fakturert som en pall.