Vilkår for pakker til bedrifter i utlandet (Business Pallet)

Vilkår for pakker til bedrifter i utlandet (Business Pallet)

Se gjeldende vilkår for tjenesten under

En Bring-lastebil som kjører over en bro

Avsender

Bedrifter

Mottaker

Bedrifter

Forutsetninger for å benytte produktet

Avtale med Bring Parcels

Destinasjon

20 land i Europa. Se prisliste på bring.no

Henting

Inkludert i tjenesten.

Tidtabell

Varierer med destinasjon/land. Se tidtabell. Omfatter ikke tidsløfte eller noen form for leveringsgaranti.

Utlevering

*På døren* hos mottaker

*Levering til ytterdøren /porten, resepsjonen, varemottagelsen, kaien eller på gaten. Pall til øyer uten broforbindelse leveres normalt til havnekontoret eller kaien.

Pakker som ikke kan leveres

Paller som er forsøkt utlevert, har hentefrist på minimum 14 dager (i noen land inntil 4 uker). Dersom pallen ikke er hentet innen fristen, vil den bli returnert (med mindre avsender tydelig har angitt på transportetiketten at han gir avkall på pallen). Avsender må ved retur betale listepris som for tilsvarende ny pall til vedkommende land.

Tidsgaranti

Nei

Ansvar

Ansvar reguleres av NSAB 2015. Erstatningsansvar er i henhold til disse bestemmelsene begrenset til 8,33 SDR pr kg for det tapte godsets bruttovekt. Det ytes ikke erstatning for forsinkelse eller følgeskader. Erstatning utbetales normalt til avsenderen. Det må dokumenteres at pakken er innlevert. Utover reglene om reklamasjon i NSAB 2015, gjelder at etterspørsler og reklamasjon må framsettes senest 6 måneder etter innlevering. For pakker sendt med tilleggstjenesten Cash On Delivery (postoppkrav), må reklamasjonen være i Bring Parcels råderett innen 2 måneder.

Maks vekt/maks mål

Maks. 750 kg pr. pall, inkludert emballasje og pallens vekt. Maksimum vekt pr. transportoppdrag 23 tonn.
Maksimumsmål: 120 x 80 cm, høyde 180 cm (EUR-pall eller tilsvarende).

Minimumsmål

Nei

Pris

Prisen beregnes ut fra den til enhver tid gjeldende prisliste. En fast pris pr pall og mottakerland. Dersom det sendes flere paller samtidig til samme mottaker, reduseres prisen pr pall. Eksport- og standard importdeklarerings-avgift er inkludert i prisen. Evt. toll og moms betales alltid av mottaker.

Merking

Det må benyttes godkjente transportetiketter med kundens navn og adresse. Ved bruk av ikke godkjente transportetiketter kan pallene bli avvist. Kunden må selv bære kostnadene for produksjon av transportetiketter. Både mottakerens navn, postadresse og leveringsadresse må angis tydelig, samt telefonnummer. Dersom leveringsadressen ikke er påført, kan et feiladresseringsgebyr bli belastet avsender. Det er avsenders ansvar å vedlegge nødvendig tolldokumentasjon.

Innpakking

Det er avsenders ansvar å sørge for at innholdet i en pakke er forsvarlig innpakket. Ofte er det flere omlastninger og omsorteringer underveis, og det må tas hensyn til dette når emballasje skal vurderes. Emballasjen må være solid og passe stor i forhold til det som skal sendes. Skjøre ting må være omgitt av støtdempende materiale, slik at det kan fange opp trykk og støt og beskytte innholdet. Gods plassert på pall bør som hovedregel være plastret, stroppet eller emballert på en slik måte at godset er best mulig sikret mot skade, og at det holder seg samlet på pallen under hele transporten.

Forbudt innhold

Fraktrestriksjoner - forsendelser må ikke inneholde:

  • penger, verdipapirer, edle metaller, edelstener, ekte perler eller lignende verdisaker
  • våpen*, våpendeler og ammunisjon
  • alkoholholdige drikker**
  • sigaretter, snus, tobakk eller lignende
  • menneskelige rester, urner eller lignende med aske
  • levende eller døde dyr
  • temperaturfølsomt innhold
  • farlig gods med unntak av begrensede mengder

Innholdets verdi må ikke overstige 100.000 NOK per pakke og 1.000.000 NOK per pall/transportoppdrag.

Enkelte varer kan være underlagt handelsrestriksjoner, som kan endres løpende. Det er kundens ansvar å holde seg oppdatert og overholde gjeldende lover og regler. Det er også kundens ansvar ikke å eksportere eller importere forbudt innhold til det gjeldende mottaker- eller avsenderlandet.

Som våpen* regnes alle varer som er definert/klassifisert i tolltariffen som våpen. Alle skytevåpen, armbrøst, stikkvåpen med knivblad på mer enn 12 cm, springkniver, dolker, stikke- og borevåpen, slåsshansker, politikøller og klubber, og andre lignende artikler.

Alkoholholdige drikker** (**Forbud mot sending av alkoholholdige drikkevarer gjelder for alle B2C-pakker som leveres i Sverige. Videre er import og eksport av alkoholholdige drikkevarer underlagt obligatoriske lovbestemmelser i forskjellige land.)

Sporing

Ja.

I de tilfeller der Bring tilbyr sporing har Bring rett til å formidle informasjon og personopplysninger angående avsender og mottager, og alt som er forbundet til dette, til eksterne samarbeidspartnere for å muliggjøre sporing i aktuelle sporingsverktøy. Kunden aksepterer denne prosedyren og kunden er ansvarlig i forhold til Bring for å innhente samtykke fra avsender og mottager.

EDI

Ja

Tolldokumentasjon

To eksemplarer av handels- eller proformafaktura pr kolli. For å oppnå preferanse-tollbehandling må opprinnelsesland på EU/EØS-varer dokumenteres. Nødvendige lisenser/tillatelser må også ligge ved.

Spesielle prisforhold

Bring Parcels har rett til å endre prisen som kompensasjon for økte drivstoffkostnader, valutaendringer og statlige pålegg eller andre forhold utenfor Bring Parcels kontroll, alternativt ta ut en avgift (drivstofftillegg) utover avtalt pris. Bring Parcels har rett til å endre denne avgiften uten forutgående varsel til kunden. Drivstofftillegget må spesifiseres på fakturaen og gjelder ordinære transporter og eventuelt også pallelaster.

Bring Parcels forbeholder seg retten til å ta ut en avgift for feiladresse og for manglende, mangelfull eller forsinket EDI-overføring til Bring Parcels. Avgiften blir spesifisert på fakturaen.

Tilleggstjenester

Ad Hoc Pickup

Ja, til Danmark, Sverige og Finland

Cash On Delivery (postoppkrav)

Nei

Cargo Insurance (transportforsikring)

Ja

SMS Advising

Ja, til Danmark, Sverige og Finland

Flex Delivery

Ja, til Sverige og Danmark