Vilkår for Hjemlevering til mottakere i Sverige, Danmark og Finland

Vilkår for Hjemlevering til mottakere i Sverige, Danmark og Finland

(Home Delivery Parcel) Gjelder fra 01.01.2019.

En Bring-lastebil som kjører over en bro

Avsender

Bedrifter

Mottaker

Privatpersoner

Destinasjoner

Sverige, Danmark og Finland

Pris

Kundeunik løsning og pris.

Volumberegning

Volumfaktor 200 kg/m³. Kunden faktureres etter fraktberegnet vekt, dvs. den høyeste av virkelig vekt og volumvekt.

Maksvekt

Maksvekt per kolli er 35 kg.

Maksmål

Største lengde må ikke overstige 200.

Minimumsmål

23 x 13 x 1 cm

Alle pakker med lengde over 120 cm, lengde og bredde over 60 cm, lengde og høyde over 60 cm eller bredde og høyde over 60 cm debiteres en avgift. Denne avgiften debiteres også or alle pakker under minimumsmål samt alle pakker som krever manuell håndtering.

  • Er pakken din over 120 x 60 x 60 cm, eller under minimumsmål, må den sorteres manuelt og medfører derfor et pristillegg (håndteringstillegg). Det samme gjelder om pakken er i rulleform eller sendes uten emballasje.

Transportdokumenter

Transportetiketter: Adresse-/EDIetikett fra Mybring, TA-leverandør eller egenutviklet system i samsvar med Brings label guidelines Transportetikett i samsvar med Brings label guidelines.

Utenrikspakker kompletteres med Routing Label, Waybill/CMR samt tollbehandling til land utenfor EU.

EDI (Electronic Data Interchange)

Ja

Henting

I henhold til avtale.

Utlevering

Levering hjem til mottaker

Tidsgaranti

Nei

Sporing

Ja