Vilkår for Hjemlevering til mottakere i Sverige, Danmark og Finland

(Home Delivery Parcel) Gjelder fra 01.01.2019.


Avsender

Bedrifter

Mottaker

Privatpersoner

Destinasjoner

Sverige, Danmark og Finland

Pris

Kundeunik løsning og pris.

Volumberegning

Volumfaktor 200 kg/m³. Kunden faktureras efter fraktberegnet vekt, dvs. den høyeste av virkelig vekt og volumvekt.

Maksvekt

Maksvekt per kolli er 35 kg.

Maksmål

Lengde må ikke overstige 200 cm i Norden, resten af verden 150 cm og lengde+omkrets ikke over 300 cm. 

Minimumsmål

23 x 13 x 1 cm

Alle pakker med lengde over 120 cm, lengde og bredde over 60 cm, lengde og høyde over 60 cm eller bredde og høyde over 60 cm debiteres en avgift. Denne avgiften debiteres også for alla pakker under minimumsmål samt alle pakker som krever manuell håndtering.

Transportdokumenter

Mybring transportetiketter. Eget system eller eksternt TA-system. Transportetikett i samsvar med Brings label guideline. 

Utenrikspakker kompletteres med Routing Label, Waybill/CMR samt tollbehandling til land utenfor EU.

EDI (Electronic Data Interchange)

Ja

Henting

I henhold til avtale.

Utlevering

Levering hjem til mottaker

Tidsgaranti

Nei

Sporing

Ja