Personvernvilkår for Sporbar brevpakke Utland

Dette dokumentet beskriver hvordan Posten (heretter «vi») behandler dine personopplysninger ved bestilling av Sporbar Brevpakke Utland.

I tillegg til denne personvernerklæringen gjelder Posten konsernets generelle personvernerklæring. Der kan du lese mer om blant annet dine rettigheter, og hvordan du kan komme i kontakt med oss for å utøve rettighetene dine, hvis du har spørsmål, eller ønsker å klage på vår behandling av personopplysningene dine.

Behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger er Posten Norge AS, organisasjonsnummer 984 661 185, Biskop Gunnerus’ Gate 14 A, 0185 Oslo.

1. Hvilke personopplysninger vi behandler og for hvilke formål

Sporbar Brevpakke Utland 0–2 kg kan kun bestilles på nett og du må oppgi avsenders og mottakers navn og adresse. I tillegg er det obligatorisk å oppgi tlf./e-post og eventuelt IOSS nr. for avsender og mottaker. Avsenders og mottakers navn og adresse vil fremgå på adressekortet, denne vil også benyttes hvis sendingen må returneres. 


E-post, IOSS nr. og telefonnummer er obligatorisk å fylle i, men vil ikke bli oppgitt på adressekortet. E-postadressen til avsender benyttes til å sende deg kvittering når bestillingen er gjennomført. Telefonnummeret kan hjelpe deg til automatisk utfylling av adressefeltene.

Betalingsinformasjonen som registreres benyttes til å ta betalt for tjenesten.

Informasjon angitt på adressekortet:

  • Avsender/mottaker: E-post/Tlf.nr.: Sent via EDI 
  • Avsender: IOSS nr.: VAT Prepaid  

2. Lagringstid

Personopplysninger og sendingsdata uten at fortolling er foretatt er 26 mnd., samme som hos Europeiske Postale Systemløsninger (IPC). Opplysninger gitt i forbindelse med fortolling oppbevares hos Posten Norge AS i 5 år.  

3. Spørsmål og klager

Dersom du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med vårt personvernombud: personvernombud@posten.no
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre ikke etterlever kravene i personvernlovgivningen, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Du kan også klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon til Datatilsynet på deres nettsider: www.datatilsynet.no.