Vilkår for bestilling av bud uten innlogging

12.11.2021

Følgende vilkår gjelder ved bestilling av bud gjennom bokningsløsningen som ikke krever innlogging.

Generelle vilkår for bud- og ekspresstjenester gjelder alle bestillinger.

Bruk

Tjenesten er tilgjengelig for bedrifter. Det er ikke tillatt for privatpersoner å benytte denne tjenesten, men det er lov for bedrifter å bestille både henting og levering til/fra privatadresser.

Emballering

Det er avsenders ansvar å sørge for at innholdet i en pakke er forsvarlig innpakket.

Kolli som veier over 35 kg må plasseres på pall.

Transport

Uppdrag utförs i enlighet med NSAB 2015.

Tillgängliga tjänster innefattar VIP (direktkörning) samt bud inom 2 timmar respektive 4 timmar. Tiderna avser tid mellan upphämtning och leverans.

Upphämtning och leverans sker på vardagar mellan klockan 7:00 och 17:00. Beställning kan göras från 7:00 och fram till 16.55 respektive 15:00 och 13:00.

Leveringsadresse skal være en gate-/veiadresse, og ikke postboksadresse.

Om mottagare inte är på plats vid leverans kan sändningen efter godkännande från mottagare placeras på angiven plats utanför adressen. Om detta ej godkänts returneras sändningen till avsändaren.

Dekningsområde

Bokningen er tilgjengelig i Oslo, for postnummer mellom 0001-1299.

Innhold

Pakken skal ikke inneholde noe som er ulovlig, farlig, eller på annet vis uhensiktsmessig å frakte, deriblant, men ikke avgrenset til:

  • Temperatursensitivt gods
  • Kjemikalier, eksplosiver, brannfarlig gods, eller replikaer av disse
  • Levende dyr
  • Våpen, ammunisjon, eller replikaer av disse
  • Stoffer som står på Legemiddelverkets narkotikaliste, eller andre ulovlige stoffer
  • Alkohol og/eller alkoholinnholdig mat/drikke

Våre bud har retten til å selv, eller påkalle andre med relevant ekspertise, inspisere hvorvidt godset er farlig, dersom det er mistanke om dette.

Varsling

Varsling om opphenting og leveransehendelser skjer via epost til mailadressen som oppgis ved booking.  

Sjåfør tar kontakt med kontaktpersoner for opphenting og levering vid telefon ved behov.

Pris

Prisen som vises ved bokning er preliminær. Bring forbeholder seg retten til å endre prisen ved uforutsette hendelser, eksempelvis ventetid på kunde.

Reklamasjoner

Ved skader på gods eller annen mistanke om att pliktene ikke er oppfylt i tråd med vilkår, ta kontakt med kundeservice på telefon 04050 eller mail ordre.oslo@bring.com.

Kontakt

Tjenesten utføres av Bring Courier & Express AS, org. nr. 979 427 107.

Kundeservice er tilgjengelige på telefon 04050 eller mail ordre.oslo@bring.com.

Vi samarbeider med Two AS for å kunne tilby en rask og smidig betalningsløsning for forretingskunder. Twos IT-løsning muligjør innhetning og videresending av selskpasinfomasjon som er nødvendig for fakturabehandling. Informasjonen sendes til Aprila Bank ASA som gjenomfører en kredittsjekk før kjøpet gjennomføres samt kjøper fakturaen etter uført budoppdrag.

For å handle på faktura som bedrift i løsningen må du oppgi organisasjonsnummer. En kredittsjekk av foretaket du representerer vil bli gjort. Forutsetninger for å få handle mot faktura er blant annet at du representerer et norsk aksjeselskap eller enkeltmannsforetak med folkeregistrert adresse i Norge, og at du er over 18 år.

Går ikke kredittvurderingen gjennom? Kontakt hello@two.inc eller kundeservice på Bring på telefon 04050.

Når leveringsoppdraget er fullført får du en faktura tilsendt. Samtlige fakturaer er Aprila Bank ASA sin eiendom, befriende betaling kan kun skje til Aprila Bank ASA. Fakturaens betalingsvilkår er 14 dager. Ved for sen betaling vil det påløpe purregebyr og forsinkelsesrenter. Ved uteblivelse av betaling vil fakturaen bli sendt til inkasso.

Bring Courier & Express AS er behandlingsansvarlig for personopplysningene som samles inn i forbindelse med bestilling av bud- og ekspresstjenester. Bring Courier & Express AS er et selskap i Posten-konsernet. Informasjon om hvordan Bring Courier & Express AS behandler personopplysninger og informasjon om de registrertes rettigheter finner du i Personvernerklæring for Posten-konsernet.

Deling av personopplysninger med samarbeidspartnere

Bring Courier & Express AS benytter Aprila Bank ASA til å foreta kredittvurdering av ditt selskap, samt til fakturering. Samarbeidet med Aprila Bank ASA er nærmere beskrevet i vilkårene for tjenesten.  

Formålet med delingen

For å tilby betalingsløsningen må Bring Courier & Express AS dele informasjon, blant annet personopplysninger om én eller flere kontaktpersoner i din virksomhet, med Aprila Bank ASA. Bring Courier & Express AS deler kun informasjon som Aprila Bank ASA trenger for å utføre sine tjenester.

Personopplysningene som deles

Navn, telefonnummer og e-postadresse på kontaktpersonen i din virksomhet.

Behandlingsgrunnlag

Behandlingsgrunnlaget for behandlingen er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigede interessen er effektiv fakturering ved kjøp av bud- og ekspresstjenester uten å kreve at kunden oppretter en konto og logger inn.

Våre samarbeidspartneres behandling av personopplysninger

Aprila Bank ASA er selvstendige behandlingsansvarlige for personopplysningene som vi deler med dem. Mer informasjon om hvilke personopplysninger de behandler og hvordan de behandler personopplysningene finner du her:

Aprila Banks personvernerklæring