Mer målrettet markedsføring

Sektor Gruppen har gjennomført en kundetetthetsanalyse i samarbeid med Bring. Det gir mer presis og målrettet markedsføring for kjøpesentrene.