– Målet vårt er å knytte til oss kompetanse som gjør det mulig å treffe så gode kommunikasjons– og mediebeslutninger som mulig. Min erfaring er at menneskene i Schjærven-systemet både har en stor fleksibilitet og ikke minst god kunnskap rundt retail og merkevarer, sier Hiorth.

Som markeds- og kategoridirektør for Norges største landsdekkende møbelkjede, er han spesielt opptatt av én ting: salg.

– Vi har et stort ønske om å lykkes med våre målsetninger. Vi opplever at kundens mål alltid har vært Schjærvens mål – og for oss er det viktig at de hjelper oss med effektiv og lønnsom reklame som faktisk fungerer. Min erfaring er at de er veldig gode på akkurat det, under forutsetning av at de blir involvert i strategi, og lærer bedriften å kjenne.

Utløser handel

Bohus kommer til å satse videre på print i et utfordrende mediebilde.

– Kjøpsprosessen innenfor møbler er ofte lengre enn i andre bransjer. Det er kapitalvarer og samtidig mye følelser knyttet opp mot møbler – derfor går det gjerne lang tid fra kunden orienterer seg til vedkommende faktisk utløser en handel. Vår erfaring er at lengst nede i kjøpstrakten er DM fortsatt veldig effektivt for å utløse salg. Kundene orienterer seg i mange flere kanaler nå enn tidligere, og DM er fortsatt en av disse. Det betyr ikke at digitale kanaler ikke kan gjøre denne jobben, men vi tror det er for tidlig å vri hele den kjøpsutløsende markedsføringen til digitale kanaler. Ser vi derimot på reklame rettet mot oppmerksomhet, innhold, inspirasjon og informasjon, vil nok vridningen mot digitale kanaler øke. Vi ser imidlertid at våre viktigste informasjonskanaler er egen hjemmeside og butikk. Dette er også prioriterte flater fremover.

Vil nå bredt ut

Frekvens og innhold er viktige elementer ved bruk av DM, mener Hiorth.

– Det gjelder å ha frekvens med både DM, TV og digitalt. At det skjer et stort skifte i mediebruken er unødvendig å diskutere, og dette vil også Bohus investere i.

– Er det visse målgrupper Bohus søker å nå med kundeavis kontra andre kanaler?

– I utgangspunktet ikke. Vi ønsker å nå bredt ut, og da er DM et av flere virkemidler. Men det er klart at yngre kunder i større grad bruker andre kanaler enn godt voksne. Reservasjonsgraden er et annet element. Det er stor forskjell på by og land, og totalt sett er det vanskeligere å få innpass i postkassen. Tidligere var DM synonymt med ukens kampanje. Nå består de ukentlige kampanjene av flere virkemidler, blant annet Facebook og TV. Vi jobber også mye med at formspråket i disse kanalene skal henge sammen.

Vil du vite mer?
Kontakt Morten Bergli
Key Account Manager
Tel: 959 23 795
morten.bergli@bring.com


Bohus

  • Norges største landsdekkende møbelkjede, med en omsetning på 2,3 milliarder kroner.
  • Består av 58 møbelvarehus.
  • Markedsandel på rundt 20 prosent.
  • Har gått fra intern reklameproduksjon til samarbeid med Schjærven Reklamebyrå.


Tekst: Sonja Evang
Foto: Stian Andersen