Det å skape resultater for kundene vil alltid være et ufravikelig krav for reklamekonsernet, ifølge Anders Waage i Schjærven Reklamebyrå og Rune Danielsen i Re:media.

– Det gjenspeiler selve retail-genet vårt å tenke både salg og merkevarebygging i ett. Evnen til å tenke både kortsiktig og langsiktig på samme tid er hovedgrunnen til at vi lykkes, sier Waage.

Det støtter Rune Danielsen opp om.

– I motsetning til mange andre byråer er Schjærven familieeid; man har gjennom historien bygget stein på stein og vært nødt til å tenke langsiktig. Samtidig har kravet om å skape resultater stått sentralt; det å være mer opptatt av å gjøre enn å prate. Uten kortsiktig effekt – ingen langsiktig effekt. At disse verdiene er solid forankret i selskapets fundament, og ikke bare er et resultat av et omskiftelig valgspråk, er en stor fordel, sier Danielsen.

Innsikt er et nøkkelord

Det er flere ting som skiller Schjærven fra andre byråer. De deltar blant annet ikke i reklamekonkurranser.

– Kundens mål er vårt mål. Sånn sett er det å vinne en konkurranse ikke en del av vår målsetting. Return on investment – det er det det handler om når det kommer til stykket, noe som er blitt enda tydeligere i vår digitale tidsalder, mener Waage.

Hvordan Schjærven jobber for å oppnå dette, og dokumenterer effekten av oppdragene de utfører, varierer fra kunde til kunde.

– Det er vanskelig å komme med en oppskrift som omfatter alle de ulike kundeforholdene, men innsikt er et nøkkelord. Et tydelig definert problem hvor vi alltid spør oss selv hvorfor vi gjør det vi gjør – og hva vi skal oppnå.

Systematiske målinger

For å måle effekt brukes ulike verktøy og metoder.

– Nøyaktig hva som gjøres i hvert enkelt tilfelle, handler litt om hvilke ressurser som er tilgjengelig hos kunden. Men til syvende og sist er salget alltid den viktigste effekten.

De siste årene har Schjærven derfor gjort mer systematiske målinger og reklametester.

– Når det gjelder kampanjemålinger, har vi primært jobbet med to miljøer – blant dem Penetrace – som dreier seg om systematisk kartlegging. Vi har også etablert et samarbeid med Fred Selnes, som omhandler alt fra kampanjemålinger til merkevarestudier. Kort sagt hva som driver salg for kundene.

Muligheten til å vise bredde

Schjærven har også benyttet seg av EFFEKTbasen®, hvor Bring oppbevarer over 1000 effekttester.

– Vi opplever at Bring har en ærlighet knyttet til det de gjør. DM er kanskje ikke kjent som den mest sexy kanalen, men den er effektiv og kan dokumenteres på en måte som kundene setter pris på.

– Ifølge en årlig undersøkelse Norstat utfører for Bring om kunnskaper og holdninger til ulike reklamekanaler, har reklamebyråer generelt mindre tro på DM som virkemiddel enn annonsørene.

– Både vi og kundene våre tror på de unike egenskapene ved DM, nemlig muligheten til å vise bredde, og ikke minst å eksponere varene for mange. Alt som skaper effekt, er vårt produkt. Sånn sett samsvarer ikke våre erfaringer med den angivelige oppfatningen i reklamebyråene, sier Danielsen.

Lov å feile

Dersom Waage skal trekke frem det aller viktigste momentet for å oppnå effekt, handler det om sunne kundeforhold hvor det hersker stor åpenhet og tillit.

– Schjærven har kundeforhold som strekker seg 40 år tilbake i tid. Det er unikt. Tilgjengelig informasjon er en sentral faktor for å lykkes sammen. Ikke minst er det viktig å skape en forbedringssyklus hvor det er lov til å feile.

Verdien av fullverdige miljøer som jobber godt sammen må heller ikke undervurderes.

– Det handler om ikke å skylde på hverandre, men heller strebe etter mest mulig effektive løsninger og skape gode resultater sammen. Kundene jobber med små marginer, noe som gjør dem kostnadsbevisste. De forventer effekt.

Waage og Danielsen ser begge lyst på fremtiden, selv om de opererer i en bransje med store endringer.

– Vi kjemper jo ikke for status quo. Det handler heller om å finne vår plass i en verden i endring.

Schjærven:

  • Består av Schjærven AS, Schjærven Reklamebyrå, Schjærven Pilot, Empefire, Re:Media, Schjærven Film og Produksjonssjefen.
  • Schjærven Reklamebyrå er ryggraden i konsernet. Empefire ble etablert i 2015 for å kunne håndtere konkurrerende kunder i et separat reklamebyrå. De øvrige selskapene er leverandører til ulike deler av verdikjeden – internt og eksternt.
  • Etableringen av Re:Media i 2012 har bidratt til at man jobber mer integrert på tvers av selskapene. De bistår kunder med alle aspekter vedrørende planlegging, kjøp og gjennomføring av kampanjer i media.

Tekst: Sonja Evang
Foto: Stian Andersen