Hvordan du skal kommunisere med dine kunder avhenger av hva som er målet med utsendelsen og ikke minst hvem målgruppen er.

Bred målgruppe - uadressert reklame

Med en uadressert utsendelse har du mulighet til å nå en bred målgruppe til en lav pris, som gir god effekt. Uadressert reklame benyttes ofte når man ikke har et kunderegister, ønsker å nå ut til nye kunder eller kommunisere med eksisterende kunder innenfor et gitt geografisk område. Uadresserte sendinger er ofte flyers, kundeaviser, magasiner, brosjyrer, gratisaviser osv. Du finner mer informasjon om uadressert reklame under Uadressert post og reklame.

Spiss målgruppe - adressert reklame

Ønsker du å kommunisere med en mindre målgruppe, for eksempel dine kunder, er adressert utsendelse/DM en effektiv kanal som gir stor oppmerksomhet.

Dersom du allerede har et adresseregister, er det et godt utgangspunkt for å velge relevant målgruppe i forhold til budskapet du ønsker å gå ut med. Dersom du ikke har et adresseregister kan vi hjelpe deg med å finne nye kunder. Det er da viktig å tenke gjennom hvem tilbudet ditt passer for. Vi kan hjelpe deg med adresser til både private og bedrifter. Ønsker du å lese mer om adressert reklame finner du det under Adressert post og reklame.

Kontakt oss gjerne om du ønsker mer informasjon.