Prisen for å sende reklame i postkassen avhenger først og fremst om du ønsker å sende adressert eller uadressert.

Uadressert reklame

Dersom du ønsker å nå en bred målgruppe til en lav kostnad vil nok uadressert reklame være det riktige valget.

Grunnprisen er delt inn i tre distribusjonssoner:

  • Sone 0 dekker de fire største byene med noen nabokommuner
  • Sone 1 dekker øvrige byer og tettsteder
  • Sone 2 dekker resten av landet

Du kan lese mer om våre priser og betingelser i prislisten for uadressert post. Du kan også finne pris for din utsendelse gjennom Min Post.

Priseksempel:
En DM på fire sider med distribusjon til 5 000 mottakere i Drammen (sone 1) med en vekt på inntil 40 gram vil koste kr 1,20 pr stykk. I tillegg kommer startkostnad på kr 900 dersom man ikke bestiller via Min Post. Adressert reklame

Har du derimot en spiss målgruppe anbefaler vi at du velger adressert reklame. Kostnaden vil da være noe høyere, men oppmerksomheten bedre.

Prisen per sending er en kombinasjon av pris per stykk og pris per kilo. Du kan beregne prisen for hele utsendelsen i Min Post, eller finne alle prisene i prislisten.

Prislisten gir deg også en oversikt over hvilke rabatter du kan oppnå basert på:

  • Hvor mye du sender – antall
  • Om du forhåndsmelder dine utsendelser i god tid
  • Om du kan maskintilpasse dine utsendelser

I tillegg kan du også oppnå rabatter for distribusjonstetthet og buntsortering, dette kan du lese mer om i prislisten.

Priseksempel:
En adressert DM mei størrelse A3 med reklametrykk til 2 000 stykker i Norge vil koste kr 5,10 pr stykk.

Kontakt oss om reklamepriser