Når du må bestille din utsendelse i postkassen avhenger først og fremst på om du ønsker å sende adressert eller uadressert.

Adressert reklame

Ønsker du å sende ut en adressert kampanje kan du i praksis bestille samme dag som du levere inn til Posten. Leveringshastigheten er to dager. Adressert reklame utleveres mandag til fredag. Det også mulig å oppnå ekstra rabatt ved bestilling 15 virkedager før innlevering (minimumsantall gjelder).

Uadressert reklame

Velger du å sende uadressert reklame er bestillingstiden noe lengre enn for adressert. Standard bestillingsfrist er 15 virkedager før distribusjonsdato. Det er også mulig å bestille inntil 3 virkedager før innlevering mot et tillegg i prisen (se prisliste). Distribusjon i midtuke i juli måned kan kun bestilles med standard bestillingsfrist. Du kan selv velge når du ønsker at sendingene skal ligge i postkassen til mottaker. I denne tabellen finner du innleveringsfrister for terminaler og leveringshastighet. Uadressert reklame utleveres mandag til torsdag.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om tidsfrister for din kampanje.