Priser

Prisen avhenger først og fremst av hvilken løsning du ønsker; uadressert, adressert eller digitale kundeaviser.

Uadressert reklame

Med uadressert reklame når du ut til mange til en lav kostnad.
Elementer som påvirker prisen er; vekt, format, frekvens og hvor mottakerne bor.

Vi deler landet inn i 3 distribusjonssoner:

  • Sone 0: de fire største byene med noen nabokommuner
  • Sone 1: øvrige byer og tettsteder
  • Sone 2: resten av landet

Konkret pris er ikke lett å si uten å kjenne kampanjen, men er grei «budsjettpris» for en ordinær DM er kr. 1,50 pr stk.

Ønsker du å sende ut flere og/eller større kampanjer i løpet av året oppfordrer vi deg til å ta kontakt for å få beregnet «din» pris.

Adressert reklame

Har du en spiss målgruppe anbefaler vi adressert reklame. 

Prisen per sending tar utgangspunkt i hvilket format du har og er en kombinasjon av pris per stykk og pris per kilo.

Du kan beregne prisen for hele utsendelsen i Min Post (lenke), eller se på prislisten.

Mulige rabatter:

  • Volumrabatt
  • Om du forhåndsmelder din kampanje i god tid
  • «Rene» konvolutter er velegnet for maskintilpasset sortering 
  • Distribusjonstetthet – forskjell på storby, by/tettsted og land
  • Buntsortering ved ekstra store innlevering

Priseksempel:

En budsjett pris for en enkel adressert DM i konvolutt er kr. 5,50-6,50 pr stk.

Digitale kundeaviser

Her betaler du for de som faktisk leser DM-en eller klikker på ett eller flere av produktene.

  • Pris pr unike leser: kr. 1,80
  • Pris pr unike klikk: kr. 0,35
28.04.2022