Priser

Prisen avhenger først og fremst av hvilken løsning du ønsker; uadressert, adressert eller digitale kundeaviser.

En mann med paraply som står foran postkasser

Uadressert reklame

Med uadressert reklame når du ut til mange til en lav kostnad.
Elementer som påvirker prisen er; vekt, format, frekvens og hvor mottakerne bor.

Vi deler landet inn i 3 distribusjonssoner:

  • Sone 0: de fire største byene med noen nabokommuner
  • Sone 1: øvrige byer og tettsteder
  • Sone 2: resten av landet

Konkret pris er ikke lett å si uten å kjenne kampanjen, men er grei «budsjettpris» for en ordinær DM er kr. 1,50 pr stk.

Ønsker du å sende ut flere og/eller større kampanjer i løpet av året oppfordrer vi deg til å ta kontakt for å få beregnet «din» pris.

Adressert reklame

Har du en spiss målgruppe anbefaler vi adressert reklame. 

Prisen per sending tar utgangspunkt i hvilket format du har og er en kombinasjon av pris per stykk og pris per kilo.

Du kan beregne prisen for hele utsendelsen i Min Post (lenke), eller se på prislisten.

Mulige rabatter:

  • Volumrabatt
  • Om du forhåndsmelder din kampanje i god tid
  • «Rene» konvolutter er velegnet for maskintilpasset sortering 
  • Distribusjonstetthet – forskjell på storby, by/tettsted og land
  • Buntsortering ved ekstra store innlevering

Priseksempel:

En budsjett pris for en enkel adressert DM i konvolutt er kr. 5,50-6,50 pr stk.

Digitale kundeaviser

Her betaler du for de som faktisk leser DM-en eller klikker på ett eller flere av produktene.

  • Pris pr unike leser: kr. 1,80
  • Pris pr unike klikk: kr. 0,35
Del artikkel