Slik digitaliserer du logistikken i din nettbutikk

Det blir stadig mer populært å digitalisere flere sider ved netthandelen. Muligheten til å bruke data og kunstig intelligens for å effektivisere logistikken, skaper flere muligheter for netthandlere, uavhengig av hvor stor nettbutikken er. I tillegg kan integrasjoner med eksisterende netthandelsplattformer gjøre prosessen veldig enkel.

Autostore lager der en grønn robot kjører på lageret.

Vi ser en sterk automatiseringstrend i skandinavisk netthandel, der man jobber for å skape en mer effektiv logistikk. Men mange har utfordringer med å komme i gang, særlig mindre nettbutikker. Det må investeres ganske mye for å opprette et automatisert lager, noe som kan være avskrekkende for mange. Men, det finnes en god løsning på dette.   

Med fulfilmentløsningen Shelfless fra Bring kan nettbutikken din utnytte høyautomatiserte fulfilmentlagre i verdensklasse, og bare betale for den flaten som brukes. Dette gjør at både store og små nettbutikker kan benytte seg av denne tjenesten uten å investere store summer i eget høyautomatisert lager.  

Med Shelfless trenger du ikke å ha et lager selv, og dermed unngår du kostnadene dette innebærer. Hvis du kjøper tjenesten Shelfless, får du et effektivt lager tilpasset dine behov.» – Saman Hadiani, Head of digital, Shelfless i Bring

Saman Hadiani
Saman Hadiani, Head of Digital, Shelfless

Sømløs integrasjon med eksisterende systemer 

En annen utfordring ved å automatisere logistikken er å harmonisere de ulike systemene gjennom hele logistikkjeden. Saman forklarer: «Å automatisere en lagerløsning selv er ikke bare enkelt. I utgangspunktet er det en stor investering å foreta på egen hånd, men det er også en omfattende jobb å få de ulike prosessene til å fungere i harmoni med hverandre. Den varierte automasjonen, fra roboter til samlebånd og heisteknologi, gjør arbeidet komplisert.»

Dette trenger ikke Shelfless-kundene å bekymre seg for, siden Bring tar seg av integrasjonen og IT-løsningene. I tillegg har Shelfless et egenutviklet Warehouse Management System som gjør det mulig å tilpasse integrasjoner, flyt og produksjon raskt etter nettbutikkens behov, der Time-to-Market er essensielt. 

Lager i hele Norden

Det å være nær kunden er en annen trend Saman kjenner igjen. «Vi ser at nettbutikkene ønsker at lageret skal fordeles på flere steder” forklarer han. 

Ved hjelp av Shelfless kan du benytte deg av de lagrene som er strategisk plassert rundt om i Norden, noe som gir et konkurransefortrinn fordi lageret kommer nærmere nettbutikkenes kunder. Dessuten fører dette til at det blir vesentlig lettere å ta steget inn i markeder utenfor Norge.

robot truck

Utnytt data til din fordel

Også innen datainnsamling er det et potensial for å utvikle virksomheten. Kunstig intelligens kan bruke data til å forutsi bestillinger, noe som fører til bedre lagerstyring og dermed kortere leveringstid til nettbutikkens kunder. Saman har også sett en trend i 2022 som handler om at  oppstartsbedriftene er svært opptatt av å samle inn data og å bruke dem på best mulig måte.   

Shelfless har en ambisjon om å demokratisere data også for mindre og mellomstore nettbutikker, for å kunne gi dem en digital opplevelse av de outsourcede lagrene sine. Ved hjelp av visuelle modeller av lageret i sanntid kan nettbutikkene se simuleringer av for eksempel endringer i sortimentet.   

Klikk her for å lese mer om Shelfless