Slik digitaliserer du logistikken i din nettbutikk

Slik digitaliserer du logistikken i din nettbutikk

Det blir stadig mer populært å digitalisere flere sider ved netthandelen. Muligheten til å bruke data og kunstig intelligens for å effektivisere logistikken, skaper flere muligheter for netthandlere.

Autostore lager der en grønn robot kjører på lageret.
Publisert 10.11.2022

Vi ser en sterk automatiseringstrend i skandinavisk netthandel, der man jobber for å skape en mer effektiv logistikk. Men mange har utfordringer med å komme i gang, særlig mindre nettbutikker. Det må investeres ganske mye for å opprette et automatisert lager, noe som kan være avskrekkende for mange. Men, det finnes en god løsning på dette.   

Med fulfilmentløsningen Shelfless fra Bring kan nettbutikken din utnytte høyautomatiserte fulfilmentlagre i verdensklasse, og bare betale for den flaten som brukes. Dette gjør at både store og små nettbutikker kan benytte seg av denne tjenesten uten å investere store summer i eget høyautomatisert lager.  

Med Shelfless trenger du ikke å ha et lager selv, og dermed unngår du kostnadene dette innebærer. Hvis du kjøper tjenesten Shelfless, får du et effektivt lager tilpasset dine behov.» – Saman Hadiani, Head of digital, Shelfless i Bring

saman_hadiani
Saman Hadiani, Head of Digital, Shelfless

Sømløs integrasjon med eksisterende systemer 

En annen utfordring ved å automatisere logistikken er å harmonisere de ulike systemene gjennom hele logistikkjeden. Saman forklarer: «Å automatisere en lagerløsning selv er ikke bare enkelt. I utgangspunktet er det en stor investering å foreta på egen hånd, men det er også en omfattende jobb å få de ulike prosessene til å fungere i harmoni med hverandre. Den varierte automasjonen, fra roboter til samlebånd og heisteknologi, gjør arbeidet komplisert.»

Dette trenger ikke Shelfless-kundene å bekymre seg for, siden Bring tar seg av integrasjonen og IT-løsningene. I tillegg har Shelfless et egenutviklet Warehouse Management System som gjør det mulig å tilpasse integrasjoner, flyt og produksjon raskt etter nettbutikkens behov, der Time-to-Market er essensielt. 

Lager i hele Norden

Det å være nær kunden er en annen trend Saman kjenner igjen.

 – Vi ser at nettbutikkene ønsker at lageret skal fordeles på flere steder, forklarer han. 

Ved hjelp av Shelfless kan du benytte deg av de lagrene som er strategisk plassert rundt om i Norden, noe som gir et konkurransefortrinn fordi lageret kommer nærmere nettbutikkenes kunder. Dessuten fører dette til at det blir vesentlig lettere å ta steget inn i markeder utenfor Norge.

robot_truck_shelfless

Utnytt data til din fordel

Også innen datainnsamling er det et potensial for å utvikle virksomheten. Kunstig intelligens kan bruke data til å forutsi bestillinger, noe som fører til bedre lagerstyring og dermed kortere leveringstid til nettbutikkens kunder. Saman har også sett en trend i 2022 som handler om at  oppstartsbedriftene er svært opptatt av å samle inn data og å bruke dem på best mulig måte.   

Shelfless har en ambisjon om å demokratisere data også for mindre og mellomstore nettbutikker, for å kunne gi dem en digital opplevelse av de outsourcede lagrene sine. Ved hjelp av visuelle modeller av lageret i sanntid kan nettbutikkene se simuleringer av for eksempel endringer i sortimentet.   

Klikk her for å lese mer om Shelfless