Pakkeskap – pakkelevering med mindre miljøpåvirkning

Pakkeskap – pakkelevering med mindre miljøpåvirkning

Pakkeskap kan bidra til en mer bærekraftig distribusjon enn annen levering. Det viser en ny TØI-rapport som har undersøkt bruk av pakkeskap som hentepunktløsning for netthandel i flere kommuner på Østlandet.

Bringbud leverer pakke til Pakkeboks.

Rapporten fra TØI (Transportøkonomisk Institutt) viser at pakkeskap reduserer trafikkbelastningen forbundet med netthandel. Dette fordi at nettkundene i mindre grad bruker bil for å hente en vare i et pakkeskap sammenlignet med andre utleveringssteder. Undersøkelsen avdekker at:

  • 26 prosent bruker bil for å hente i pakkeskap
  • 60 prosent sykler eller går for å hente sin pakke i pakkeskap

Dette kan sammenlignes med at 45 prosent svarte at de bruker bil for å hente på utleveringsted som for eksempel Post i butikk eller kiosk.

Innovativ og distribusjonsbesparende løsning

Rapporten konkluderer med at pakkeskap er en innovativ løsning som gir fordeler for både nettkunder og miljøet. Pakkeskapene er den leveringsløsningen med lavest samlet trafikkbelastning (målt i gjennomsnittlig kjørte kilometer per pakke) sammenlignet med både levering til butikk/kiosk og med hjemlevering. Dette baseres på at både logistikkoperatør og forbruker i gjennomsnitt kjører relativt få kilometer for å henholdsvis levere og hente en pakke i et pakkeskap sammenlignet med andre leveringsalternativ.

Graf som viser hvordan nettkundene transporterer seg til de ulike utleveringsalternativene.
Grafen fra TØI viser transportfordelingen for pakkeskap og andre utleveringssted, og totalt for begge løsningene.

Videre er noen av pakkeskapene utstyrt med sikkerhetsfunksjoner som videoovervåking i nærheten og adgangskontroll for å beskytte mot tyveri og skader. Dette gir en ekstra trygghet når kundene skal hente sine pakker fra pakkeskap.

Rapporten om pakkeskap fra TØI påpeker at kommuner kan spille en viktig rolle i pakkeskapenes fremtid, gjennom å tilrettelegge og påvirke hvor de lokaliseres. Lokasjonene betyr mye for kundenes reiser til pakkeskapene og kan bidra positivt på lokalklima ved å redusere både CO2-utslipp og belastning på veier.

Ønsker du å ha pakkeskap på din eiendom?

Det koster ingen ting, kun litt plass. Posten og Bring sin pakkeskap-løsning heter Pakkeboks. Om du er bestyrer av et borettslag, eier av kjøpesenter, kjøpmann eller har en liten kafé på hjørnet, så kan Pakkeboks være en ekstra service som gjør deg mer attraktiv for dine brukere. Sjekk her om du oppfyller kriteriene for å ha Pakkeboks stående hos deg.

Her finner du rapporten om pakkeskap fra Transportøkonomisk Institutt

Ung jente henter ut pakke i en pakkeboks.

Posten og Bring lanserte pakkebokser i 2020

TØI fastslår  at logistikkoperatører kan oppnå gunstige resultater i form av færre kjørte kilometer per pakke. Posten og Bring var en av aktørene i undersøkelsen, og vi kan bekrefte en effektiv distribusjon til pakkebokser i vårt eget nettverk. Gjennomsnittlig kilometer per levert pakke til Pakkeboks i f.eks. Oslo kan måle seg med de lave kilometernivåene for levering til hentested.

Vi plasserte ut de første pakkeboksene i 2020 for å supplere våre betjente hentesteder i de større byene, der økte pakkevolumer var ventet. I tillegg ønsket vi å gi nettkundene større valgfrihet med flere hentesteder å velge mellom, og gjøre avstanden mellom hentestedene kortere slik at kundene kan la bilen stå. Det har resultert i to gode ting – redusert bilkjøring knyttet til pakkedistribusjon, og en mye større fleksibilitet for nettkundene.

Enkelt og fleksibelt

Pakkeboksene plasseres ut i nabolag og sentrale områder, slik at nettkundene kan hente pakkene sine på steder som er praktisk og tilgjengelige for dem. De kan også hente sine pakker når som helst på døgnet, og trenger ikke å vente hjemme på pakkelevering. Det gir de mulighet til å planlegge dagen sin mer effektivt. 

Posten og Bring har allerede plassert ut pakkebokser på mer enn 1700 steder rundt om i landet, og vi har høy utrulleringstakt for utvidelse til enda flere områder. Vi er stolte av å være en del av denne positive endringen i måten vi leverer pakker på. Vårt mål er å fortsette å jobbe for å gjøre distribusjon av pakker og gods så enkel, effektiv og med så lite miljøavtrykk som mulig. 

Ønsker du å tilby Pakkeboks som leveringsalternativ i din nettbutikk?

La kundene dine hente ut pakkene sine når de vil, døgnet rundt fra en Pakkeboks. En enkel og fleksibel løsning som gir nettkundene et smidig leveringsalternativ.

Del artikkel