Innhold

  1. Postnummerkategorier
  2. Postnummer pr kommune og pr fylke
  3. Postnummer i rekkefølge, postnummertabellen (Ansi/Windows-format)
  4. Nyoppretting av postnummer, kronologisk logg (Ansi/Windows-format)
  5. Endring og opphør av postnummer, kronologisk logg (Ansi/Windows-format)

1. Postnummerkategorier

Postnummerkategoriene forteller hva postnummeret blir benyttet til (f.eks. gateadresser og/eller postboksadresser).

B = Både gateadresser og postbokser
F = Flere bruksområder (felles)
G = Gateadresser (og stedsadresser), dvs. “grønne postkasser”
P = Postbokser
S = Servicepostnummer (disse postnumrene er ikke i bruk til postadresser)

2. Postnummer pr kommune og pr fylke

Alle postnummerfilene inneholder kommunenummer og kommunenavn. Et postnummer kan finnes i mer enn en kommune og i de tilfellene har vi valgt primærkommunen. Postnummerfil med sekundærkommuner kan lastes ned fra Mybring. De to første sifrene i kommunenummeret er fylkesnummeret og her er fylkesoversikten:

01 Østfold
02 Akershus
03 Oslo
04 Hedmark
05 Oppland
06 Buskerud
07 Vestfold
08 Telemark
09 Aust-Agder
10 Vest-Agder
11 Rogaland
12 Hordaland
14 Sogn og Fjordane
15 Møre og Romsdal
18 Nordland
19 Troms
20 Finnmark
21 Svalbard *)
22 Jan Mayen *)
50 Trøndelag

*) Svalbard og Jan Mayen er ikke ordinære fylker, men for å kunne skille ut postnummer som tilhører disse områdene har vi valgt å gi dem egne koder som om de var fylker. Kodene er innhentet fra Statistisk Sentralbyrå og er forøvrig de samme som benyttes ellers i forvaltningen.

3. Postnummer i rekkefølge, postnummertabellen

(TAB-separert i Ansi/Windows-format)
Filnavn: Postnummerregister_ansi.txt

Last ned postnummertabellen

Layout, tabulatorseparert:

Layout, tabulatorseparert
Postnummer Poststed Kommunekode (fylke 2 + kommune 2) Kommunenavn Kategori
4 32 4 30 1

4. Nyoppretting av postnummer, kronologisk logg


(TAB-separert i Ansi/Windows-format)

Filen inneholder historikk fra 1999 og frem til dagens dato. Filen er sortert på dato og postnummer.


Filnavn: Postnummerlogg_nye_ansi.txt

Last ned oversikt over alle nye postnummer

Layout, tabulatorseparert
Postnummer Poststed Kommune-
kode (fylke 2 + kommune 2)
Kommune-
navn
Handels-distrikt Gyldig fra dato
Dag
Gyldig fra dato
Mnd
Gyldig fra dato
År 1
Gyldig fra dato
År 2
Kategori
4 32 4 20 3 2 2 2 2 1

 

5. Endring og opphør av postnummer, kronologisk logg

(TAB-separert i Ansi/Windows-format)


Filen inneholder historikk fra 1999 og frem til dagens dato. Filen er sortert på dato og postnummer.

Filnavn: Postnummerlogg_endringer_ansi.txt

Last ned oversikt over endrede og opphørte postnummer.

Layout, tabulatorseparert
Gammelt postnummer Gammelt poststed Dato
Dag
Dato
Mnd
Dato
År 1
Dato
År 2
Nytt postnr Nytt poststed Gammel kategori Ny kategori
4 32 2 2 2 2 4 32 1 1

OBS; I feltet nytt postnummer kan det stå 9999. Dette kan bety at gammelt postnummer er nedlagt og ikke erstattet, eller det kan bety at postnummeret er nedlagt og erstattet av flere nye postnummer. Der postnummeret er erstattet av flere nye postnummer er det postadressen gate/veinavn og nummer, postboksnummer etc. som avgjør rett nytt postnummer. Endringer på adressenivå finnes i konverteringstabellene som utgis 1.10 hvert år og i adressesøket.

Vær oppmerksom på at filer for hhv nye og endring/opphør må sees i sammenheng. Postnummer kan gjenopprettes.