Postnummer - det du trenger for å holde postnummer og adresselister oppdaterte

Oversikt over alle gyldige postnummer

Postnummerregisteret inneholder alle  gyldige postnummer i Norge med opplysning om kommune og hva postnummeret brukes til.

Les mer om hva postnummerregisteret inneholder og hvordan den brukes i veiledningen.

Her finner du mer om bakgrunnen for postnummer og postnummerendringer. Og her finner du informasjon om postnummer og kommunereformen 1.1.2020

Har du en teknisk løsning som  henter postnummerfiler regelmessig eller ved endringer?
Les vår informasjon om URLer.

Postnummertabellene gjelder fra 15.09.2023.

Navn Beskrivelse Format
Postnummertabell Postnummer i rekkefølge Tab-separerte felter (ANSI)
Postnummertabell Postnummer i rekkefølge Excel format (xlsx)

Information about Norwegian postcodes in English.

Oversikt over endringene

I tabellene finner du alle nye postnummer og postnummer som er endret eller opphørt.

Les mer om hva endringsfilene inneholder og hvordan de brukes i veiledningen.

For å holde deg oppdatert på kommende postnummerendringer kan du abonnere på vårt nyhetsbrev

Navn Beskrivelse Format
Postnummerlogg alle Nye endrede og opphørte postnummer Excel format (xlsx)
Postnummerlogg nye Oversikt over alle nye postnummer Tab-separerte felter (ANSI)
Postnummerlogg endringer Oversikt over alle endringer Tab-separerte felter (ANSI)

Adresser som skifter postnummer

Tabellen med postnummerendringer viser alle endringer per postnummer og konverteringstabellene er i hovedsak utviklet for vask av databaser. Konverteringstabellene inneholder hver enkelt adresse med gammelt og nytt postnummer.

Trenger du tabeller med endringer fra tidligere år? Det finner du i oversikt over tidligere postnummerendringer. 

Endringsdato 1.10.2023 

Endringene legges ut i uke 39.

Komplett oversikt over alle adresser i Norge

Vi leverer registre over alle gateadresser, gater og postboksanlegg i Norge. Registrene inneholder opplysninger om tilhørende kommune med mer.

Les mer om adresseregistrene

Det finnes en rekke tjenester som du kan benytte for å oppdatere adresselistene.

Elektronisk adresseoppdatering

Behandler post som ikke kan utleveres, og sender samtidig melding til deg for oppdatering av ditt kunderegister.

Les mer om elektronisk adresseoppdatering

Person-, adresse- og postnummersøk

I Adressesøket kan du søke på personer, adresser og postnummer.

Hvis du søker på en adresse og klikker på husnummeret vises adressen i kart sammen med postnummergrensene

Du kan også gå rett til kartløsningen som viser postnummergrensene.

Last eventuelt ned kart der landet er delt inn i postnummerregioner, det vil si kun de to første sifrene i postnummeret.

Dersom du har en kartløsning selv og vil presentere eller lage analyser på postnummergrensene finner du postnummergrenser for nedlastning på Geonorges nettsider.

Riktig adressering

Riktig postadresse er viktig for at posten skal komme raskt fram og uten forsinkelser. Felles for alle postadresser i Norge, er at kun postnummer og poststed skal stå på siste linje i adressen. For post til utlandet finnes det andre regler.

Les mer om adressering til postmottakere i Norge

Les mer om adressering til postmottakere i utlandet

Tildeling av veiadresser i kommunene

Mange eiendommer i Norge har fortsatt ikke gate- eller veiadresse - noe kommunene i Norge er ansvarlige for å tildele. Last ned vedlagte excel-fil og kontroller hvor godt oppdatert ditt adresseregister er. Oppdatert per 1.10.2021.

Last ned oversikt over antall gate- og veiadresser per postnummer i Norge (xlsx)

Vegadresseprosjektet i Kartverket følger opp og støtter kommuner som jobber med å gi alle eiendommer gate- og veiadresser. Mer informasjon om tildeling av gate- og veiadresser, for eksempel utvikling i kommuner og fylker, finner du på Kartverkets nettsider.

Ønsker du å finne Postens uoffisielle gateadresser i en kommune? Da kan du legge inn dette i søkefeltet i vårt adressesøk og med det kommunenavnet du ønsker: 

type:gateadresse  offisielt:nei kommune:<kommunenavn>