Mer om postnummer

Postnumrene ble innført i Norge 18.3.1968. Hensikten med postnummer er å kunne sortere og distribuere post og pakker på en effektiv måte, men brukes i dag også som geografisk inndeling i andre sammenhenger.

Postkasser

Postnumrene har alltid vært fire siffer, men det har vært vurdert å gå over til fem siffer slik som i for eksempel Sverige. Dette ble forkastet på grunn av samfunnskostnaden.

Postnummerendringer

Frem til ca. 1995 måtte man bytte postnummer hvis postkontoret ble nedlagt og man ikke bodde i en by med flere postkontor. Etter at denne praksisen ble endret, får man nå beholde postnummer og poststedsnavn selv om postkontoret/Post i Butikken blir lagt ned. Hvis en Post i Butikk skiftes ut, er det ikke vanlig å bytte postnummer.

Dersom det er behov for å endre postnummer/poststedsnavn for en eller flere adresser, gjennomføres dette 1.10. hvert år. Alle som berøres og får ny postadresse får varsel om dette fra Posten på hensiktsmessig måte. Nye postnummer til nye boligområder eller til nye postboksanlegg kan tas i bruk ellers i året ettersom det er nye adresser og ingen berøres.

Man kan søke om endring av postnummer, men søknaden må komme fra de som berøres, alternativt fra kommunen. Hvis endringen berører et nabolag, må man med andre ord ta det opp med naboene sine også.

Endringer i postnummertabellen

I forkant av de årlige postnummerendringene oppdateres den offisielle postnummertabellen, og den finner du på denne nettsiden. Her ligger også kronologiske logger over opprettede postnummer og endrede/opphørte postnummer tilbake fra 1999.

Adresser som skifter postnummer

Den 1.10. gjennomføres årets postnummerendringer. Opplysningene med informasjon om alle adresser som endres legges ut på denne nettsiden i uke 39 hvert år.

Alle postnummer er knyttet opp mot en kommune

Også de postnummer som finnes i flere kommuner er knyttet til en stk kommune, en primærkommune. Postnummertabellen inneholder primærkommunen med kommunenummer. Postnummertabellen inneholder også opplysning om hva postnummeret brukes til, for eksempel gateadresser eller postboksadresser. Se veiledningen.

Endringer i kommuner og fylker

Sammenslåinger, oppsplittinger eller grensejusteringer mellom kommuner og fylker og justering av kommunegrenser påvirker normalt ikke postnummeret til en adresse, men ettersom alle postnummer er knyttet til en kommune endres kommunetilknytningen. Slike endringer i postnummertabellen foretas 1. januar hvert år. Les mer om kommune- og fylkesendringer her. 

Matrikkelen er Norges offisielle adressesystem

Posten legger alle postnummerendringer inn i Matrikkelen, og alle adresseregistre som for eksempel Folkeregisteret og Brønnøysundregistrene, får da postnummerendringene automatisk den 1.10. Det er mulig å hente adresser gratis fra Kartverket.

Dersom du får nytt postnummer trenger du med andre ord ikke melde fra om endringen til Folkeregisteret, Brønnøysundregistrene eller Posten, men du må si fra til andre og mer personlige forbindelser. Post med gammelt postnummer kan bli forsinket i postgangen.

Postens adressesøk

Postens adressesøk er alltid oppdatert med korrekt postnummer og inneholder også alltid alle adresser i Norge.

Her finner du kart med postnummergrenser i Norge.